Helsingin HAO 30.03.2012 12/0341/1

Arvonlisävero - Jälkiverotus - Palautukseen oikeutetun antama kuittaussitoumus

Diaarinumero: 07186/10/8201
Taltionumero: 12/0341/1
Antopäivä: 30.3.2012

A Oy:n edustaja Y toimi B Oy:ssä liiketoiminnan konsulttina. A Oy veloitti yhtiöiden välisen sopimuksen perusteella konsulttipalkkioita ja muita mahdollisia kuluja B Oy:ltä kerran kuukaudessa. Hallinto-oikeus katsoi, että A Oy:lle maksetut suoritukset olivat Y:n saamaa ennakkoperintälain 13 §:ssä tarkoitettua palkkaa. Koska A Oy:lle maksettuja suorituksia oli pidettävä palkkana, niiden veloitus ei ollut tapahtunut liiketoiminnan muodossa, eikä B Oy:llä ollut oikeutta vähentää suorituksista arvonlisäveroa. B Oy:tä oli jälkiverotettu vähennysten osalta. Asiassa tuli tällöin arvioitavaksi A Oy:n antaman kuittaussitoumuksen merkitys.

A Oy oli antanut sitoumuksen, jossa se luopui oikeudestaan vaatia konsultointia koskevista myynneistä suorittamaansa arvonlisäveroa palautettavaksi edellyttäen, että verovirasto jättää vastaavalta osin B Oy:n jälkiverotuksen toimittamatta. Sitoumuksen mukaan A Oy oli käsitellyt mainitut liiketapahtumat arvonlisäverollisena myyntinään ja tilittänyt niistä arvonlisäveron. Sitoumuksessa todettiin, että se ei rajoita veroviranomaisten oikeutta tarvittaessa puuttua
A Oy:n tekemiin arvonlisäverovähennyksiin.

Hallinto-oikeus totesi, että A Oy:llä olisi ollut oikeus arvonlisäveron palautukseen verollisina veloitettujen suoritusten ja niihin kohdistuvien vähennyskelvottomien hankintojen erotuksesta. A Oy:lle palautettava vero ei näin ollen vastannut määrältään B Oy:n vähentämää jälkiverotuksen kohteena olevaa veroa. Hallinto-oikeus katsoi, että Konserniverokeskus oli tämän vuoksi voinut jättää A Oy:n antaman kuittaussitoumuksen hyväksymättä. B Oy:n jälkiverotusta ei ollut tullut jättää tälläkään perusteella toimittamatta. Tilikausi 1.1.-31.12.2006. Äänestys 2-1.

Arvonlisäverolaki 1 § 4 mom, 179 § 1 mom (1265/1997) ja 180 § 1 mom (1767/1995)
Ennakkoperintälaki 13 § 1 mom

KHO 3860/13 11.12.2013. Päätöstä muutetaan.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.