Helsingin HAO 05.04.2012 12/0336/2

Hallinto-oikeuden alueellinen toimivalta - Asian siirtäminen - Aluehallintovirasto - Työsuojelun vastuualue - Työsuojelu

Diaarinumero: 02306/11/1502
Taltionumero: 12/0336/2
Antopäivä: 5.4.2012

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on velvoittanut A:n B Oy:n toimitusjohtajana antamaan yhtiön entiselle työntekijälle C:lle työtodistuksen kahden viikon määräajassa päätöksen tiedoksiantamisesta sekä asettanut A:lle 1 500 euron uhkasakon sen varalta, että velvoitetta ei noudateta määräajassa. Päätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaan päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta. A oli valittanut päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen toimittamallaan valituskirjelmällä.

Helsingin hallinto-oikeus siirsi valituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätoimipaikka on Hämeenlinnassa. Tilanteessa ei ollut kysymys asiasta, jossa työsuojelun vastuualueelle/ aluehallintovirastolle olisi annettu koko maata koskeva toimivalta. Näin ollen hallintolainkäyttölain 12 §:n 2 momentti ei soveltunut. Työsuojelun vastuualueella ei ollut katsottava olevan aluehallintoviraston päätoimipaikasta erillistä päätoimipaikkaa. Hämeenlinnan hallinto-oikeus oli siten toimivaltainen käsittelemään valittajan vaatimukset. Helsingin hallinto-oikeus ei ollut toimivaltainen asiassa. Tämän vuoksi asia siirrettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

Hallintolainkäyttölaki 12 § 1 ja 2 mom sekä 30 §
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 44 §
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista 1 § 1 kohta
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueen toimialueista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta (21.12.2010/1383)
Hallintolainkäyttölaki 30 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.