Helsingin HAO 16.03.2012 12/0335/3

Henkilökohtaisen tulon verotus - Pääomatulosta tehtävät vähennykset - Tulonhankkimismenot - Asianajokulut

Diaarinumero: 02985/10/8101
Taltionumero: 12/0335/3
Antopäivä: 16.3.2012

Ulosottovirasto oli tehnyt päätöksen keinotekoisen järjestelyn sivuuttamisesta ja myöhemmin päätöksellään ulosmitannut kyseisen omaisuuden. A ilmoitti tarvinneensa asianajoapua tähän asiaan muutosta haettaessa. A sai vuokratuloja kyseessä olevasta omaisuudesta. Oikaisulautakunta hylkäsi A:n oikaisuvaatimuksen. Oikaisulautakunta katsoi asianajo- ja oikeudenkäyntikulujen liittyneen ulosottoasiaan ja omaisuuden omistussuhteiden ja hankinnan selvittämiseen, eikä niiden voitu katsoa olleen sellaisia pääomatulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneita kuluja, jotka olisivat olleet verotuksessa vähennyskelpoisia.

A:n asianajokustannukset olivat aiheutuneet ulosottoasiaa koskevasta oikeudenkäynnistä. Hallinto-oikeus katsoi, että kyseiset asianajopalkkiot eivät olleet välittömästi liittyneet A:n saamiin vuokratuloihin. Näin ollen aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja ei voitu pitää A:n pääomatulon hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneina menoina, eivätkä ne siten olleet vähennyskelpoisia hänen pääomatuloistaan.

Tuloverolaki 54 § 1 mom
Tuloverolaki 31 § 4 mom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.