Helsingin HAO 06.03.2012 12/0231/1

Arvonlisävero - Edunvalvontatoiminta - Veroton sosiaalihuolto - Verollinen palvelun myynti - Ennakkoratkaisu

Diaarinumero: 00224/12/8203
Taltionumero: 12/0231/1
Antopäivä: 6.3.2012

A Ky, joka on rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi, on solminut X:n oikeusaputoimiston kanssa sopimuksen holhoustoimen edunvalvontapalvelujen tuottamisesta. Oikeusaputoimisto maksaa A Ky:lle tämän suorittamista edunvalvontapalveluista korvauksen arvonlisäveroineen. Yhtiö perii lisäksi päämiehiltään edunvalvontapalkkioita, joiden määrää valvoo holhousviranomainen. Ennakkoratkaisu koskee viimeksi mainittujen, päämiehiltä perittävien palkkioiden arvonlisäverokäsittelyä. A Ky katsoi, että sen toiminta oli arvonlisäverolain 37 ja 38 §:n mukaista verotonta sosiaalihuoltoa sekä viranomaistoimintaan rinnastettavaa, eikä sen tulisi suorittaa päämiehiltä veloitettavista palkkioista arvonlisäveroa.

Hallinto-oikeus katsoi, että A Ky:n suorittama edunvalvonta ei ole arvonlisäverolain 37 ja 38 §:ssä tarkoitettua sosiaalihuoltoa. Kyse ei ole arvonlisäverodirektiivin 132 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetusta verosta vapautetusta sosiaalihuoltoon tai sosiaaliturvaan läheisesti liittyvien palvelujen suorituksesta. Yhtiön edunvalvontatoimintaa ei ole pidettävä myöskään arvonlisäverottomana viranomaistoimintana. A Ky:n harjoittama edunvalvontatoiminta on verollista palvelun myyntiä. Päämiehen yhtiölle suorittamaa palkkiota on pidettävä vastikkeena yhtiön suorittamasta palvelusta. A Ky:n on suoritettava arvonlisäveroa mainituista palkkioista. Ennakkoratkaisu ajalle 1.7.2011 - 31.12.2012.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom, 18 § 2 mom, 37 §, 38 § ja 73 § 1 mom
Neuvoston direktiivi 2006/112/EY yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 2 artikla 1 kohta c alakohta, 9 artikla 1 kohta ensimmäinen ja toinen alakohta sekä 132 artikla 1 kohta g alakohta
Laki holhoustoimesta 1 §, 7-12 § ja 44 § 2 mom
Laki holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä 1 § 1 mom, 2 § 1 ja 3 mom sekä 3 § 1 mom
Oikeusministeriön ohje edunvalvojan palkkion määräytymisen perusteista 3927/33/2001 OM
Sosiaalihuoltolaki 1 ja 17 §

KHO:n päätös 16.4.2013 taltionumero 1279: Päätöksen lopputulosta ei muuteta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.