Helsingin HAO 24.02.2012 12/0178/1

Ulkomaalaisasia - Jatko-oleskelulupa - Työntekijä - Lomautus - Toimeentulo

Diaarinumero: 00589/11/3102
Taltionumero: 12/0178/1
Antopäivä: 24.2.2012

A:lla oli 11.8.2008 alkanut toistaiseksi voimassa oleva työsuhde X Oy:öön. A:n viimeisin työntekijän oleskelulupa Suomeen oli myönnetty ajalle 3.7.2009 - 3.7.2010 ammattialana eristäjät ja putkityöntekijät. Valittaja joutui lomautetuksi ajaksi 21.9.2009 - 17.2.2010, jona aikana A työskenteli kuusi viikkoa Z Oy:n palveluksessa, asui tätinsä luona ja sai tältä avustusta toimeentuloonsa. A:n työskentely X Oy:n palveluksessa jatkui lomautuksen päätyttyä 10.3.2010 alkaen. A haki 8.6.2010 työntekijän jatko-oleskelulupaa, jonka poliisilaitos hylkäsi työlupayksikön kielteisen osaratkaisun perusteella. Osaratkaisun mukaan A:lle oli X Oy:ssä ja Z Oy:ssä työskentelyn perusteella ajalla 1.7.2009 - 30.6.2010 maksettu yhteensä 10 576 euroa eli kuukausittain jaettuna 881 euroa. Osaratkaisun mukaan A:n toimeentulosta ansiotyöllä saatavilla tuloilla edellisen työntekijän oleskeluluvan voimassaoloaikana ei voitu vakuuttua eivätkä työntekijän oleskeluluvan myöntämisen edellytykset olleet edellisen työntekijän oleskeluluvan kohdalla täyttyneet.

Valituksen yhteydessä oli esitetty palkkatodistuksia, joiden mukaan A:lle oli maksettu lomautuksen jälkeen ajalla 10.3.2010 - 6.2.2011 lomarahoineen yhteensä 17 597,13 euroa ja A:n tuntipalkka oli noussut 9,02 euroon.

Hallinto-oikeus katsoi, että A:n toimeentulo ei kuitenkaan on ollut turvattu lomautuksen aikana 21.9.2009 - 17.2.2010 eikä ennen työhön paluuta 10.3.2010. Koska A:n toimeentulosta edellisen työntekijän oleskeluluvan aikana ei ollut voitu vakuuttua, työlupayksikkö oli voinut mainitsemillaan perusteilla tehdä kielteisen osaratkaisun. Asiassa ei ollut hallinto-oikeudessa esitetty sellaisia seikkoja, joiden nojalla asiaa olisi arvioitava toisin. Poliisilaitoksen oli näin ollen tullut hylätä työntekijän jatko-oleskelulupaa koskeva hakemus.

Ulkomaalaislaki 54 § 1 mom, 72 § 1 ja 4 mom, 73 § 1 mom, 75 § 1 mom, 83 § 1 ja 3 mom

Äänestys 8-3.

KHO:n päätös 9.11.2012 taltionumero 3135: Asia raukeaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.