Hämeenlinnan HAO 17.12.2012 12/0739/1

Toimeentulotuki - Terveydenhuoltomenot - Tupakanvieroituslääke - Champix

Diaarinumero: 00916/12/6101
Taltionumero: 12/0739/1
Antopäivä: 17.12.2012

Päätöslyhennelmä

Lääkäri oli määrännyt A:lle lääkityksen tupakoinnin lopettamiseksi. Kyseessä oli lääkemääräykseen tehdyn merkinnän mukaan sairauden hoito. Lääkitykseen sisältyi myös Champix ylläpitopakkaus. Terveyskeskuslääkärin antaman lääkärintodistuksen mukaan lääke oli potilaalle tarpeellinen tupakoinnin lopettamiseksi. Lääkehoito oli kesken ja potilas tuli vaatimaan vähintään tavanomaisen 12 viikon hoitojakson. Muut keinot olivat lääkärintodistuksen mukaan todennäköisesti riittämättömiä tupakoinnin lopettamiseksi.

Kunta myönsi A:lle toimeentulotukea aloituspakkaukseen, mutta hylkäsi hakemuksen ylläpitopakkauksen osalta. Tupakanpoltto ei ole sairaus eikä A:lla ollut todettu tupakoinnin aiheuttamia sairauksia taikka sellaisia sairauksia, jotka pahenevat, jos tupakointia ei lopeteta.

Hallinto-oikeus velvoitti perusturvalautakunnan myöntämään toimeentulotukea myös Champix ylläpitopakkauksen hankkimisesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Sekä Champix aloituspakkauksen että Champix ylläpitopakkauksen kohdalla oli kyse A:n terveydenhuoltomenoista, jotka tuli ottaa tarpeellisen suuruisina huomioon A:n toimeentulotukea määrättäessä. Kyseisen menon tarpeellinen määrä ilmeni A:n esittämästä reseptistä.

Tupakkariippuvuus täyttää kroonisen sairauden määrittelykriteerit. Tupakoinnin aiheuttaman riippuvuusoireyhtymän ICD-10 diagnoosikoodi on F17.2, sen aiheuttamien vieroitusoireiden F17.3 ja tupakoinnin Z72.0. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 22 §:n mukaan taudinmäärityksestä ja hoidosta päättää laillistettu lääkäri. Perusturvalautakunnalla taikka hallinto-oikeudella ei ole edellytyksiä arvioida laillistetun lääkärin taudinmääritystä ja hoidosta tekemää päätöstä.

Oikeusohjeet

Laki toimeentulotuesta 7 §, 7a § ja 7 b §
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettu laki 22 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.