Hämeenlinnan HAO 03.12.2012 12/0726/1

Autovero - Selvitys hiilidioksidipäästöistä - Selvityksen esittämisen ajankohta

Diaarinumero:01018/11/8301
Taltionumero: 12/0726/1
Antopäivä: 3.12.2012

Päätöslyhennelmä

Ajoneuvoa 21.8.2008 verotettaessa sen veroprosentti oli määritelty verotuksen toimittamisen ajankohtana voimassa olleen autoverolain 5 a §:n (1292/2007)
2 momentin mukaisesti laskennallisten hiilidioksidipäästöjen perusteella verotaulukon mukaisesti.

Tuolloin voimassa olleen saman pykälän 3 momentin mukaan, edellä 2 momentissa tarkoitettujen laskennallisten hiilidioksidipäästöjen sijasta veroprosentti määräytyy verotettavana olevan henkilöauton yhdistettyä kulutusta vastaavien hiilidioksidipäästöjen perusteella, jos verovelvollinen ensiverotuksen yhteydessä esittää niistä selvityksen.

A ei vaatinut autoveroilmoituksessaan verotuksen toimittamista henkilöauton yhdistettyä kulutusta vastaavien hiilidioksidipäästöjen perusteella. A haki ensiveropäätökseen oikaisua tullipiiriltä ja esitti oikaisuvaatimuksessaan tullipiirille autoliikkeen 26.8.2008 päivätyn selvityksen ajoneuvon yhdistettyä kulutusta vastaavista hiilidioksidipäästöistä. Tullipiiri hylkäsi oikaisuvaatimuksen siltä osin, kuin siinä vaadittiin, että verotusta olisi oikaistu selvityksen mukaiseksi.

Hallinto-oikeus hylkäsi verovelvollisen valituksen tullipiirin päätöksestä.

Kun selvitystä ei oltu esitetty ensiverotuksen yhteydessä, sitä ei oltu voitu ottaa huomioon. Kyseistä säännöstä koskevan hallituksen esityksen (HE 147/2007 vp.) mukaan selvitystä ei voida ottaa enää muutoksenhakuvaiheessa esitettynä huomioon.

Oikeusohjeet

Autoverolaki 5 a § (1292/2007)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.