Hämeenlinnan HAO 30.11.2012 12/0724/1

Henkilökohtaisen tulon verotus - Kotitalousvähennys - Palautettava liittymismaksu

Diaarinumero: 02816/11/8101
Taltionumero: 12/0724/1
Antopäivä: 30.11.2012

Päätöslyhennelmä

A teki lämpösopimuksen B Oy:n kanssa lämmön toimittamisesta lämmönmyyjän kaukolämpöverkosta A:n omakotitaloon. Sopimuksen mukaan lämmönmyyjä rakensi kustannuksellaan liittymisjohdon yhteisesti sovittua reittiä rakennuksessa olevaan mittauskeskukseen saakka. Lämpösopimuksen päättyessä liittymismaksu sovittiin palautettavaksi liittymis- ja lämmönmyyntiehdoissa mainitulla tavalla.

B Oy laskutti A:lta 2 500 euron suuruisen liittymismaksun laskulla, johon ei sisältynyt arvonlisäveroa. B Oy ei erikseen laskuttanut A:ta liittymän rakentamisesta aiheutuneesta työstä. A esitti B Oy:n laatiman laskelman, jonka mukaan lämpöyhtiölle oli aiheutunut kaukolämpöjohdon rakentamiskustannuksia tontin alueella ja kiinteistössä asennus- ja konetyöstä yhteensä 2 669,30 euroa.

A vaati, että hänelle on myönnettävä kotitalousvähennys, koska kaukolämpöverkon liittymismaksuun sisältyi liittymän rakentamiseen liittyviä työkustannuksia, jotka oikeuttavat kotitalousvähennykseen.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Palautuskelpoinen liittymismaksu ei ole osaksikaan tuloverolain 127 a §:ssä tarkoitettua kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työkorvausta. Palautuskelpoiset liittymismaksut eivät ole kaukolämpöverkkoa ylläpitävälle yhteisölle veronalaista tuloa taikka arvonlisäverollista myyntiä. Maksajan kannalta kyseessä on kaukolämpöverkkoon pääsemisestä maksettu elantomenon ja pääomansijoituksen luonteinen suoritus, jota ei voi verotuksessa vähentää.

Oikeusohjeet

Tuloverolaki 127 a §
Laki elinkeinotulon verottamisesta 6 § 1 momentti 3 kohta
Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 1 kohta ja 18 § 2 momentti

Viittaukset

KHO:2011:68, KHO:2004:14

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.