Förvaltningsdomstols avgöranden: 2012

Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-133

Turun HAO 22.05.2012 12/0312/3
Ajokielto - Toistuvat liikennerikkomukset - Lainvoimainen rikesakko - Automaattinen kameravalvonta - Syyllisyyden selvittäminen
Hämeenlinnan HAO 22.05.2012 12/0186/4
Sosiaalihuollon asiakasmaksu - laitoshoito - avohoito
Turun HAO 11.05.2012 12/0299/2
Asiakasmaksu - pitkäaikaisen laitoshoidon maksu - maksun perusteena oleva tulo - takautuvasti maksettu tuki - eläkkeensaajan hoitotuki - perustevalitus
Kuopion HAO 11.05.2012 12/0189/2
Työsuojelu - Uhkasakko - Työsuhde - Selvitysvelvollisuus - Suullinen käsittely - Oikeusvoima - Oikeudenkäyntikulut
Turun HAO 11.05.2012 12/0277/3
Veronkuittaus - Verotili - Palautus - Erehdys - Täytäntöönpanon keskeytys
Vaasan HAO 10.05.2012 12/0247/3
Elinkeinotulon verotus - Kommandiittiyhtiö - Yhtiöosuuksien hankinta - Yritysmuodon muutos - Vähennysoikeus
Vaasan HAO 10.05.2012 12/0247/3
Verotusmenettely - Uudelleen toimitettu verotus - Reformatio in peius -kielto
Turun HAO 09.05.2012 12/0274/3
Ennakkoratkaisu - Lahjavero - Sukupolvenvaihdos - Veron maksuunpanematta jättäminen - Veronhuojennus - Maatila - Lomamökkien vuokraus - Tonttivarasto
Rovaniemen HAO 24.04.2012 12/0157/1
Kunnallisvalitus - Päätöksen valituskelpoisuus - Kiinteistövero
Kuopion HAO 24.04.2012 12/0149/3
Kunnallisasia - Viranhaltija - Virkasuhteen päättäminen - Irtisanominen - Kuuleminen - Kuulemistilaisuuteen valmistautuminen - Selityksen antaminen - Kuulemisen riittävyyttä koskeva tahdonilmaisu
Oulun HAO 23.04.2012 12/0154/1
Oleskelulupa - Perheside - Avioliitto - Työntekijän oleskelulupa - Maahantuloa tai maassa oleskelua koskevien säännösten kiertäminen
Oulun HAO 11.04.2012 12/ 0171/2
Omaisuuden luovutusvoitto - Hankintameno - Ositus - Saantoajankohta - Hankintameno-olettama - Avio-oikeus
Helsingin HAO 05.04.2012 12/0336/2
Hallinto-oikeuden alueellinen toimivalta - Asian siirtäminen - Aluehallintovirasto - Työsuojelun vastuualue - Työsuojelu
Kuopion HAO 05.04.2012 12/0129/3
Kunnallisasia - Viran vakinaistaminen - Määräaikaisen virkasuhteen muuttaminen toistaiseksi voimassa olevaksi - Julkinen hakumenettely - Virkasuhteesta toiseen siirtäminen - Tehtävien uudelleenjärjestely - Kunnanjohtaja
Oulun HAO 04.04.2012 12/0122/1
Asiakasmaksu - Tuettu kotihoito - Eläketulot - Pääomatulot - Viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut tulot
Kuopion HAO 03.04.2012 12/0154/2
Viranomaisten toiminnan julkisuus - Poliisi - Asiakirja - Tekninen tallenne - Päätöksen perusteleminen - Asian palauttaminen - Muutoksenhakuoikeuden toteutuminen - Asian selvittäminen - Asiantuntijalausunnon tarpeellisuus - Salassapitoperuste - Asianosaisuus - Oikeudenkäyntikulut
Turun HAO 02.04.2012 12/0106/1
Ranta-alue - Suunnittelutarve - Ranta-alueen ulottuvuus - Rantayleiskaava
Helsingin HAO 30.03.2012 12/0341/1
Arvonlisävero - Jälkiverotus - Palautukseen oikeutetun antama kuittaussitoumus
Kuopion HAO 30.03.2012 12/0153/2
Joukkoliikenteen palvelutason määrittely - Päätöksen valituskelpoisuus - Ohje - Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Helsingin HAO 30.03.2012 12/0402/3
Muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatu osinko - Tulontasaus
Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-133

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.