Förvaltningsdomstols avgöranden: 2012

Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-133

Kuopion HAO 27.06.2012 12/0262/2
Tasa-arvolaki - Sukupuolten välinen tasa-arvo - Tasapuolisuussääntö - Kiintiösääntö - Yliopisto - Ylioppilaskunnan edustajisto - Lain asettaman velvoitteen tulkinnanvaraisuus
Vaasan HAO 26.06.2012 12/0212/1
Vaatimus kalatalousmaksun palauttamisesta - Vesilaki (264/1961) 2 luku 22 § 4 momentti
Turun HAO 21.06.2012 12/0395/3
Perintöverotus - Perintöverovelvollisuuden alkaminen - Valtion perintö - Valtiokonttori
Kuopion HAO 21.06.2012 12/0242/1
Lahjaverotus - Ennakkoratkaisu - Erilliset luovutukset - Lahjanluonteinen kauppa - Pilkkominen - Veronkierto
Kuopion HAO 21.06.2012 12/0241/1
Lahjaverotus - Ennakkoratkaisu - Erilliset luovutukset - Lahjanluontoinen kauppa - Pilkkominen - Veronkierto
Helsingin HAO 19.06.2012 12/0628/2
Mielenterveysasia - Psykiatrinen sairaalahoito - Tarkkailulähete - Ulkopuolinen lääkäri
Turun HAO 13.06.2012 12/0362/3
Taksiluvan määräaikainen peruuttaminen - Osakeyhtiö - Liikenteestä vastaavan henkilön hyvämaineisuus - Puutteen korjaamismahdollisuus
Helsingin HAO 13.06.2012 12/0575/1
Arvonlisävero - Verottomuus - Rahoituspalvelu - Sijoitusrahasto - Kiinteistösijoitusrahasto - Arvopaperikauppa - Hallinnointipalvelu - Kiinteistöosakeyhtiö - Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaminen - Hakeutuminen - Vähennys
Helsingin HAO 11.06.2012 12/0561/6
Ennakkoratkaisu - Henkilöstörahasto - Voitto-osuussäätiö - Vinstandelsstiftelse - Työnantajan sosiaaliturvamaksu - Euroopan unionin oikeus - Syrjimättömyyden vaatimus - Sijoittautumisvapaus - Pääomanliikkeitä koskeva rajoitus - Oikeuttamisperuste - Pääoman vapaa liikkuvuus
Helsingin HAO 08.06.2012 12/0710/4
Arvonlisävero - Yleinen soveltamisala - Verollinen liiketoiminta - Veroton liiketoiminta - Vähennysoikeus - Konsernin emoyhtiö - Osingot tytäryhtiöltä - Konserniavustus - Tytäryhtiölaina - Käännetty verovelvollisuus
Helsingin HAO 07.06.2012 12/0584/5
Lastensuojelu - Sijoitus avohuollon tukitoimena - Muutoksenhakuoikeus - Päätöksen valituskelpoisuus
Turun HAO 07.06.2012 12/0345/3
Tilaajavastuulaki, selvittämisvelvollisuus, laiminlyöntimaksu, työnantaja, työntekijä, kommandiittiyhtiö
Hämeenlinnan HAO 06.06.2012 12/0212/4
Lastensuojelu - Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen - Huostaanoton edellytykset - Huoltoriita - Huostaanoton viimesijaisuus
Kuopion HAO 04.06.2012 12/0185/3
Kunnallisasia - Irtisanominen - Viranhaltija - Opettaja - Uudelleensijoitusvelvollisuus - Terveydentilan selvittäminen - Kuuleminen - Esteellisyys - Oikeudenkäyntikulut
Hämeenlinnan HAO 01.06.2012 12/0318/3
Ajokielto - Päihderiippuvuus - Päihdeseurannan kesto - Lääkärinlausunto
Helsingin HAO 01.06.2012 12/0524/2
Käräjäoikeus - Toimituskirjamaksu - Jäljennösmaksu - Haastehakemus - Sähköinen asiakirja - Asiakirjan tulostaminen - Jäljentämisen luonteinen toimenpide
Kuopion HAO 31.05.2012 12/0225/2
Hallintoriita - Lastensuojelun kustannus - Terveydenhuollon kustannus - Päihdehuolto - Korvaushoito
Hämeenlinnan HAO 31.05.2012 12/0198/4
Perusoikeudet - oikeus työhön - lailla säätämisen vaatimus - sähköturvallisuus - sähköpätevyys - - pätevyystodistuksen peruuttaminen - toimivalta
Kuopion HAO 29.05.2012 12/0212/2
Suomen perustuslaki - Julkinen valta - Toimivalta - Virkamies - Virkasuhde - Taloudellinen etuus
Kuopion HAO 28.05.2012 12/0213/2
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu - Kunnan myöntämisohjeet - Hoitotuki
Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-133

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.