Förvaltningsdomstols avgöranden: 2012

Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-133

Kuopion HAO 27.01.2012 12/0065/2
Maatalouden harjoittaminen - Kotieläintuotanto - Hevostalousyritys - Raviurheilu - Maatalousyrittäjän lomituspalvelu - Maatalouslomittaja - Vuosiloma - Välttämätön työtehtävä
Turun HAO 25.01.2012 12/0026/2
Omaishoidon tuki, lasten kotihoidon tuki, kunnan ohjeet
Kuopion HAO 25.01.2012 11/0052/3
Kunnallisvalitus - Valitusoikeus - Kunnan jäsenyys - Kuntaliitos - Asianosaisuus - Määräaikainen virkasuhde - Viransijaisuus - Viran väliaikainen hoitaminen - Määräaikaisuuden peruste - Äitiysvapaa - Hoitovapaa
Kuopion HAO 24.01.2012 12/0056/2
Metsänuudistaminen - Luonnonsuojelualue - Metsätaloustuki - Kestävä metsätalouden rahoituksesta annettu laki - Metsälaki - Luonnonsuojelulaki - Soveltamisala
Vaasan HAO 19.01.2012 12/0017/1
Tieliikenne - Ajokielto - Väliaikainen ajokielto - Poliisi - Poliisimies - Ajokiellon voimassa pitäminen - Toimivalta - Valituskelpoinen ratkaisu - Hallintopäätös - Käräjäoikeus - Hallinto-oikeus - Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen
Turun HAO 18.01.2012 12/0017/2
Toimeentulotuki, perusosan alentaminen, opiskelija, oman elatuksen laiminlyönti
Kuopion HAO 18.01.2012 12/0045/2
Kuntien välinen hallintoriita - Laitoshoidon kustannukset - Kotikunta - Aiemman kotikunnan kustannusvastuu
Helsingin HAO 18.01.2012 12/0044/2
Helsingin eurooppalainen koulu - Oppilaaksiotto - Tasapuolinen kohtelu - Yhdenvertaiset valintaperusteet
Turun HAO 18.01.2012 12/0018/2
Toimeentulotuki, perusosan alentaminen, opiskelija, oman elatuksen laiminlyönti
Vaasan HAO 13.01.2012 12/0024/3
Lastensuojelu - Huostaanottohakemus - Kiireellinen sijoitus - Sijaishuoltopaikan muuttaminen - Väliaikainen määräys
Helsingin HAO 12.01.2012 12/0007/5
Maankäyttö ja rakentaminen - Rakennuslupa - Valitusoikeus - Jätevoimala
Kuopion HAO 11.01.2012 12/0013/2
Sosiaalihuollon asiakasmaksu - Laitoshoito - Avohoito - Vanhainkodin muuttaminen asumispalveluyksiköksi
Turun HAO 10.01.2012 12/0009/3
Päätöksen valituskelpoisuus - Korjauskehotus - Taksilupa
Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-133

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.