Förvaltningsdomstols avgöranden: 2012

Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-133

Hämeenlinnan HAO 29.03.2012 12/0215/1
Luovutusvoitto - Lahjanluontoinen kauppa - Hankintameno - Metsävähennys
Helsingin HAO 21.03.2012 12/0301/1
Arvonlisävero - Vähennysoikeus - Vähennysoikeuden jakaminen - Osittainen vähennykseen oikeuttava käyttö - Investointitavara - Mönkijä
Helsingin HAO 16.03.2012 12/0335/3
Henkilökohtaisen tulon verotus - Pääomatulosta tehtävät vähennykset - Tulonhankkimismenot - Asianajokulut
Turun HAO 15.03.2012 12/0078/1
Virantoimituksesta pidättäminen - Luottamuksen menettäminen - Johtava viranhaltija - Apulaiskaupunginjohtaja - Kunnallisvalitus
Turun HAO 14.03.2012 12/0172/2
Maksuvapautus, viranomaisen valitusoikeus, Tullihallitus
Turun HAO 13.03.2012 12/0075/1
Maantie - Tiesuunnitelma - Lainvoimainen yleissuunnitelma - Tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen valituskelpoisuus
Helsingin HAO 07.03.2012 12/0196/6
Varainsiirtovero - Osakevaihto - Luovutettu omaisuus - Saatu omaisuus - Varainsiirtoveron peruste
Helsingin HAO 06.03.2012 12/0231/1
Arvonlisävero - Edunvalvontatoiminta - Veroton sosiaalihuolto - Verollinen palvelun myynti - Ennakkoratkaisu
Helsingin HAO 02.03.2012 12/0237/5
Luonnonsuojelu - Vuollejokisimpukka - Poikkeuslupa - Edellytykset - Muu tyydyttävä ratkaisu - Selvitys muista tyydyttävistä ratkaisuista - Suotuisan suojelun taso - Varovaisuusperiaate
Helsingin HAO 24.02.2012 12/0178/1
Ulkomaalaisasia - Jatko-oleskelulupa - Työntekijä - Lomautus - Toimeentulo
Turun HAO 20.02.2012 12/0119/3
Tieteelliset jatko-opinnot - Valintaperusteet - Kelpoisuus - Opiskelijaksi ottaminen - Ylempi ammattikorkeakoulututkinto - Yliopiston itsehallinto
Vaasan HAO 17.02.2012 12/0059/1
Menettely - Luvan hakija - Hakemuskompetenssi - Suostumus - Suostumuksen peruuttaminen - Prosessinedellytys
Kuopion HAO 16.02.2012 12/0077/3
Yleiskaava - Kyläalue - Ranta-alue - Selvitysten riittävyys - Kaavamuoto
Turun HAO 16.02.2012 12/0098/2
Sosiaalihuollon asiakasmaksu, palveluasumisen erityispalvelut, palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset
Turun HAO 16.02.2012 12/0048/1
Valitusoikeus - Rekisteröity yhdistys - Poliittinen puolue - Asemakaava - Poikkeamislupa
Turun HAO 16.02.2012 12/0043/1
Maankäyttö- ja rakennuslaki - Kehittämiskorvauksen määrääminen
Turun HAO 15.02.2012 12/0041/1
Valitusoikeus, rakennuslupa, yhteisalueen osakaskunta, kaavan mukainen rakennushanke
Kuopion HAO 13.02.2012 12/0095/7
Pysäköintivirhemaksu - Pysäköintikieltoalue - Pysäyttäminen - Pysäköiminen
Turun HAO 13.02.2012 12/0089/3
Korotettu kiinteistövero - rakentamaton rakennuspaikka - asemakaava - ohjeellinen tonttijako
Oulun HAO 10.02.2012 12/0062/2
Kunnallisasia - Valitusoikeus - Kuntien yhteistoiminta - Yhteinen toimielin - Isäntäkunnan toimielin - Otto-oikeus
Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-133

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.