Förvaltningsdomstols avgöranden: 2012

Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-133

Helsingin HAO 28.12.2012 12/1332/1
Arvonlisävero - Palvelun myynti - Vastike - Suora ja välitön yhteys - Tiedotustoiminnan ja viestinnän tuki - Puolue - Yleistuki
Helsingin HAO 28.12.2012 12/1697/4
Arvonlisävero - Terveyden ja sairaanhoitopalvelujen myynti - Yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 4 §:n mukainen lupa - Hierontaoppilaitos
Turun HAO 27.12.2012 12/0735/3
Oman asunnon luovutus - Omakotitalon rakentaminen ja myyminen - Elinkeinotulon verotus
Hämeenlinnan HAO 18.12.2012 12/0667/2
Päätöksen perusteleminen - Myönteinen suunnittelutarveratkaisu - Virallisperiaate
Hämeenlinnan HAO 17.12.2012 12/0739/1
Toimeentulotuki - Terveydenhuoltomenot - Tupakanvieroituslääke - Champix
Helsingin HAO 17.12.2012 12/1064/5
Luonnonsuojelu - Luonnonsuojelualueen perustamispäätös - Yhdistyksen valitusoikeus - Tiedoksiantotapa - Myöhästynyt valitus
Kuopion HAO 13.12.2012 12/0388/3
Kunnallisvalitus - Valtiontuki - Rahoitusjärjestely - SVOP-sijoitus - Irtaimen kauppa - Esteellisyys
Vaasan HAO 11.12.2012 12/0850/2
Vammaispalvelu - Henkilökohtainen apu - Ikääntymiseen liittyvä sairaus - Glaukooma
Hämeenlinnan HAO 05.12.2012 12/0737/1
Lahja - Omaisuuden siirtyminen kahden kuolemantapauksen johdosta
Helsingin HAO 04.12.2012 12/1223/1
Valmistevero - Jälkiverotus - Arvioverotus - Tupakkavero - Verotusarvo - Vähittäismyyntihinta - Myynnit ravintoloille - Ravintolatarjoilun yhteydessä myytävät tupakkatuotteet - Sikarit
Hämeenlinnan HAO 03.12.2012 12/0726/1
Autovero - Selvitys hiilidioksidipäästöistä - Selvityksen esittämisen ajankohta
Hämeenlinnan HAO 30.11.2012 12/0724/1
Henkilökohtaisen tulon verotus - Kotitalousvähennys - Palautettava liittymismaksu
Helsingin HAO 30.11.2012 12/1584/4
Arvonlisävero - Veronkorotus - Verohallinnon päätöksen perusteleminen
Turun HAO 29.11.2012 12/0353/1
Kunnallisvalitus - Päätöksen tiedoksianto kuntalaiselle - Valitusajan alkaminen - Salassa pidettävä tieto
Vaasan HAO 28.11.2012 12/0832/2
Lahjavero - Sukupolvenvaihdos - Veronhuojennus - Yritystoiminnan jatkaminen - Osakeyhtiö
Vaasan HAO 26.11.2012 12/0589/3
Pääomalaina - Arvopaperin arvonmenetykseen rinnastettava - Luovutustappio - Luovutustappion vähentämisajankohta
Vaasan HAO 23.11.2012 12/0596/3
Kunnallisasia - Kunnanvaltuutettu - Puheoikeuden rajoittaminen
Helsingin HAO 16.11.2012 12/0998/5
Asiakirjajulkisuus - Maahanmuuttovirasto - Salassa pidettävät asiakirjat - Salassapitointressi - Vahinkoedellytyslauseke - Ulkomaalaisrekisteri - Yleisöjulkisuus - Osittaisjulkisuus - Hallintopäätös - Päätöksen perusteleminen
Kuopion HAO 16.11.2012 12/0416/1
Perintöverotus - Testamentinsaajan verovelvollisuus - Hallintaoikeustestamentin vaikutus - Lykkäävä ehto -Omistajaton tila
Oulun HAO 14.11.2012 12/0478/1
Omaisuuden luovutusvoitto - Hankintameno -Asuinrakennuksen purku
Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-133

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.