Vaasan HAO 09.11.2011 11/0762/2

Maankäyttö ja rakentaminen - Yleiskaava - Kyläalue

Diaarinumero: 00101/11/4102
Taltionumero: 11/0762/2
Antopäivä: 9.11.2011

Suunnittelualue sijaitsi noin kuuden kilometrin etäisyydellä Seinäjoen kaupunkikeskustasta ja noin 1,5 kilometrin etäisyydellä kaupungin asemakaavoitetun alueen rajasta. Suunnittelualue kattoi osan perinteisestä maanteiden varsiin sijoittuneesta nauhamaisesta kylärakenteesta. Noin 13,5 hehtaarin suuruiselle suunnittelualueelle oli osoitettu yhteensä 28 erillispientalon rakennuspaikkaa, joista 18 oli uusia. Osa suunnittelualueesta oli osoitettu kyläalueeksi, jolla rakentaminen voi maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n 2 momentin nojalla tapahtua yleiskaavan perusteella.

Hallinto-oikeus katsoi vastoin valituksessa esitettyä väitettä, ettei alueen osoittaminen maakuntakaavassa kehitettäväksi kyläksi ole edellytys sille, että aluetta voitaisiin pitää maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n 2 momentissa tarkoitettuna kyläalueena. Alueelle katsottiin kuitenkin suunnittelualueen aiempi rakentaminen ja nyt osoitettu rakentaminen huomioon ottaen kohdistuvan merkittävä rakennuspaine. Suunnittelualueen, joka kattoi vain osan kylän alueesta, katsottiin olevan myös liian suppea mainitun lainkohdan tarkoitus huomioon ottaen. Koska kyläalueeksi osoitetun suunnittelualueen ulkopuolinen osa ei yksinään muodostanut tarkoituksenmukaista suunnittelukokonaisuutta, yleiskaava kumottiin kokonaisuudessaan.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 44 § 2 mom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.