Vaasan HAO 28.10.2011 11/0486/3

Ympäristövaikutusten arviointi - Pakollinen vai harkinnanvarainen arviointimenettely - Louhinta ja murskaus - Sataman rakentaminen - Hankkeiden välinen suhde - Hankkeen luonne - Kansallisen tuomioistuimen velvollisuus varmistaa arviointimenettelyn soveltaminen - Ympäristöluvan myöntämisen edellytykset - Hankkeiden yhteisvaikutukset - Hankkeiden pilkkominen

Diaarinumero: 00620/10/5109
Taltionumero: 11/0486/3
Antopäivä: 28.10.2011

Ratkaistavana asiassa oli, oliko maa-ainesten ottamista koskevaan hankkeeseen sovellettava ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Kunnan ympäristölupaviranomainen oli myöntänyt luvan kallion louhinta- ja murskaushankkeelle alueelle, joka oli satama-alueen välittömässä läheisyydessä. Ympäristölupahakemuksessa hanketta oli perusteltu sataman varastoalueen tarpeella. Aluehallintovirasto oli myöntänyt toiselle luvanhakijalle ympäristöluvan muun ohella kyseisen sataman varastoalueen laajentamiselle.

Hallinto-oikeus katsoi, että louhinta- ja murskaushankkeessa oli kysymys satama-alueen laajentamisesta. Euroopan unionin tuomioistuin on useissa tapauksissa katsonut, ettei ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan säännöstön toteutuminen saa jäädä toteuttamatta siksi, että hankkeita pilkotaan. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarvetta tuli tämän vuoksi tässä tapauksessa arvioida sen perusteella, oliko sataman laajentaminen kokonaisuudessaan arviointivelvoitteen piirissä.

Hallinto-oikeus oli samana päivänä antamassaan sataman ympäristölupaa koskevassa päätöksessä katsonut, että sataman laajentaminen edellytti ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamista. Tämän vuoksi arviointimenettelyä oli sovellettava myös kallion louhintaa ja murskausta koskevaan hankkeeseen. Koska ympäristölupaa ei oltu voitu myöntää ilman arviointimenettelyä, hallinto-oikeus kumosi kunnan ympäristölupaviranomaisen päätöksen ja ottaen huomioon hankkeiden välisen yhteyden siirsi asian aluehallintovirastolle arviointimenettelyä ja uutta käsittelyä varten.

Katso myös Vaasan hallinto-oikeuden päätökset 28.10.2011 numero 11/0485/3 ja 11/0487/3.

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 4 § ja 13 § 1 mom
Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 6 § 1 mom 2 b ja 9 f kohta

KHO 23.8.2013 taltionumerot 2630 - 2632: Vaasan hallinto-oikeuden päätökset 28.10.2011 nro 11/0485/3 - 11/0487/3 kumotaan.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.