Turun HAO 10.10.2011 11/0293/1

Julkisoikeudellisesta perusteesta johtuva saatava - Luottamushenkilöpalkkio - Maksun viivästyminen - Viivästyskorko - Hallintoriita

Diaarinumero: 01974/10/2299
Taltionumero: 11/0293/1
Antopäivä: 10.10.2011

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja vaati kaupungin velvoittamista maksamaan viivästyskorkoa luottamustoimen hoitamisesta maksetuille puheenjohtajan vuosipalkkioille.

Hallinto-oikeus hylkäsi vaatimuksen korkolain mukaisen viivästyskoron maksamisesta, koska kysymys oli julkisoikeudellisesta perusteesta johtuvasta saatavasta, johon ei sovelleta korkolakia. Hallinto-oikeus katsoi kuitenkin, että luottamusmiespalkkioille oli maksettava korkolakia edeltäneen kauppakaaren 9 luvun 8 §:n mukaista viivästyskorkoa.

Hallintolainkäyttölaki 69 §
Korkolaki 1 § 2 mom 1 kohta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.