Turun HAO 30.09.2011 11/0284/1

Rakennuslupa - Purkamisen mahdollistava rakennuslupa - Purkamislupa - Purkamisilmoitus - Alueellisen elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksen valitusoikeus

Diaarinumero: 02051/10/4113
Taltionumero: 11/0284/1
Antopäivä: 30.9.2011

Asiassa oli kysymys rakennusluvasta, joka mahdollisti valtakunnallisesti merkittävään rakennetun ympäristön aluekokonaisuuteen (RKY 2009) kuuluvan rakennuksen purkamisen. Rakennus sijaitsi asema- ja yleiskaava-alueen ulkopuolella. Alueella ei myöskään ollut voimassa rakennuskieltoa asemakaavan laatimiseksi. Purkamisluvan tarvetta koskevat säännökset eivät näin ollen tulleet suoraan sovellettaviksi. Pelkkä rakennuksen purkaminen olisi kuitenkin edellyttänyt purkamisilmoituksen tekemistä. Hallinto-oikeus katsoi, että ilmoituksen perusteella rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo huomioon ottaen rakennusvalvontaviranomaisen olisi tässä tapauksessa tullut vaatia purkamislupaa.

Alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle on laissa nimenomaisesti annettu valitusoikeus rakennusluvasta, joka sisältää purkamislupaa edellyttävän rakennuksen purkamisen. Tähän nähden ja kun otettiin huomioon purkamislupajärjestelmän tarkoitus, ELY-keskuksella oli valitusoikeus myös sellaisesta rakennusluvasta, johon sisältyi purkamisilmoituksenvaraisen rakennuksen purkaminen silloin, kun rakennusvalvontaviranomaisen olisi tuon ilmoituksen nojalla tullut vaatia purkamislupaa.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 127 §
Maankäyttö- ja rakennuslaki 135 § 3 mom
Maankäyttö- ja rakennuslaki 136 § 2 mom
Maankäyttö- ja rakennuslaki 192 § 3 mom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.