Oulun HAO 12.04.2011 11/0139/1

Ylikuormamaksu - Vanhentumisaika

Diaarinumero: 00178/10/7513
Taltionumero: 11/0139/1
Antopäivä: 12.4.2011

Hallinto-oikeuden ratkaistavana oli kysymys siitä, oliko 31.8.2009 voitu määrätä ylikuormamaksu ajoneuvoyhdistelmän vetoajoneuvon omistajan maksettavaksi 6.4.2008 todetun ylikuorman johdosta. Ajoneuvoyhdistelmän kuljettajalle, joka ei ollut vetoajoneuvon omistaja tai haltija, oli annettu tapahtumahetkellä jäljennös ylikuormailmoituksesta. Vetoajoneuvon omistaja oli saanut ilmoituksen ylikuormasta tiedokseen 21.7.2009.

Hallinto-oikeus katsoi, että koska ylikuormamaksu määrätään ajoneuvoyhdistelmän vetoajoneuvon omistajan tai haltijan maksettavaksi, kuljettaja ei ollut ollut asianosainen ylikuormamaksuasiassa. Ylikuormailmoitus oli siten tullut antaa tiedoksi kuljettajan lisäksi ajoneuvoyhdistelmän vetoauton omistajalle. Kun ylikuormamaksu oli määrätty vetoajoneuvon omistajalle noin kuukauden kuluttua siitä, kun hän oli saanut ilmoituksen ylikuormasta, ylikuormamaksu oli katsottava määrätyn määräajassa.

Laki ylikuormamaksusta 1 §, 4 §, 5 §, 6 § ja 8 § 3 mom
Hallintolaki 11 §
Laki rangaistusmääräysmenettelystä 11 § 1 mom 4 k
Ks. KHO:1994-A-43

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.