Kuopion HAO 02.11.2011 11/0384/3

Kuntayhtymä - Irtisanominen - Lääkäri - Potilasasiakirjamerkinnät - Viivästyminen - Laiminlyönti - Varoitus

Diaarinumero 02031/10/2207
Taltionumero 11/0384/3
Antopäivä 2.11.2011

Sairaanhoito- ja sosiaalipalveluja tuottanut kuntayhtymä oli irtisanonut ylilääkärin virassa olleen X:n. Irtisanomisen perusteena oli ollut potilasasiakirjamerkintöjen säädetyssä ajassa tekemisen toistuva laiminlyöminen.

Potilasasiakirjamerkintöjen laatuvaatimuksen ohella lääkärin tulee tehdä merkinnät viivytyksettä. X oli laiminlyönyt hänelle lääkärinä kuuluneen velvollisuuden tehdä potilasasiakirjamerkinnät potilasasiakirjoista annetun asetuksen 8 §:ssä säädetyssä ajassa.

Ottaen huomioon potilasasiakirjamerkintöjen viivytyksettömän laatimisen tärkeyden, X:n jatkuvat laiminlyönnit olivat olleet vakavia. Laiminlyöntejä oli pidettävä vakavina, vaikkei niistä olisikaan aiheutunut konkreettista haittaa potilaille. Kun otettiin huomioon kuntayhtymän ja X:n olosuhteet kokonaisuudessaan, erityisesti kuntayhtymän asiassa antamat varoitukset ja sen työtehtävien järjestelynä ja työterveyshuollon toimina suorittamat tukitoimenpiteet sekä X:n laiminlyöntien vakavuus ja se, että potilasasiakirjamerkintöjen tekeminen on olennainen osa lääkärin virkasuhdetta, oli kuntayhtymällä ollut kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 35 §:ssä tarkoitettu asiallinen ja painava syy irtisanoa X:n virkasuhde potilasasiakirjamerkintöjen toistuvien viivästysten johdosta. Irtisanominen oli ollut oikeasuhteinen toimenpide laiminlyöntien vakavuuteen nähden sekä siihen nähden, että X ei ollut korjannut virheellistä menettelyään pysyvästi varoituksista huolimatta.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Jaana Malinen, Jukka Hartikainen ja Ari Saariniemi. Asian esittelijä Anu Klemetti.

KHO:n päätös 24.10.2012 taltionumero 2937: Päätöstä ei muuteta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.