Kouvolan HAO 29.03.2011 11/0172/2

Asemakaava - Otto-oikeus - Kaupunginhallituksen toimivalta

Diaarinumero: 01132/10/4103
Taltionumero: 11/0172/2
Antopäivä: 29.3.2011

X:n kaupungin hallintosäännön mukaan muiden kuin vaikutuksiltaan merkittävien asemakaavojen hyväksymisestä päätti hallintosäännöstä tarkemmin ilmenevin edellytyksin tekninen lautakunta. Kaupunginhallitus ei voinut ottaa teknisen lautakunnan päättämää asemakaavaa käsiteltäväkseen, koska kuntalain 51 §:n nimenomaisen säännöksen perusteella otto-oikeus koskee ainoastaan asioita, joissa toimivallan siirtäminen on perustunut kuntalakiin. Asemakaavan hyväksymisessä on lähtökohtaisesti kyse kaupunginvaltuuston päätettäväksi kuuluvasta asiasta, joka maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n nojalla on siirretty teknisen lautakunnan ratkaistavaksi.

Hallinto-oikeus perusteli päätöstään myös sillä, ettei teknisen lautakunnan asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen sovelleta kuntalaissa säädettyä oikaisumenettelyä. Kuntalain 51 §:n 4 momentin mukaan asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa kuntalain 89 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Hallinto-oikeus kumosi ja poisti kaupunginhallituksen päätöksen.

Asiassa eri mieltä ollut hallinto-oikeustuomari katsoi, että koska valituksenalainen asia oli siirretty kaupunginhallituksen alaisen lautakunnan käsiteltäväksi nimenomaan kuntalain nojalla, kaupunginhallituksella oli ollut oikeus ottaa asia käsiteltäväkseen.

Lainkohdat:
Kuntalaki 51 §, 89 § ja 90 §
Maankäyttö- ja rakennuslaki 52 § ja 188 § 1 mom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.