Helsingin HAO 14.12.2011 11/1547/3

Verotus - Yleishyödyllinen yhteisö - Säätiö - Palvelutalotoiminta - Kehitysvammainen - Elinkeinotoiminta

Diaarinumero: 08939/09/8103
Taltionumero: 11/1547/3
Antopäivä: 14.12.2011

Säätiö X ylläpiti palvelutaloa, jonka tiloissa järjestetään vammaispalvelulain mukaista palveluasumista kehitysvammaisille. Palveluasumiseen sisältyy avustaminen pukeutumisessa, hygieniassa, ruokataloudessa, siivouksessa, asioinneissa ja vapaa-ajan toiminnoissa, joiden lisäksi palvelutalossa järjestetään asukkaille päivätoimintapalveluja. Apua on saatavissa myös öisin. Palvelutalotoiminta hoidetaan palkattua henkilökuntaa käyttäen. Säätiön palveluksessa oli vuonna 2007 keskimäärin 25 palkansaajaa.

Säätiö myy palveluitaan vain kunnille ja kuntayhtymille ja säätiö on vuonna 2007 saanut myyntituottoja palveluistaan 11 kunnalta ja yhdeltä kuntayhtymältä. Ostaessaan säätiön palveluita kunnat käyttävät suorahankintaa.

Hallinto-oikeus katsoi, että säätiön harjoittama kehitysvammaisille suunnattu palveluasumistoiminta on muodoltaan sellaista, että vastaavia palveluita tarjotaan kunnille ja kuntayhtymille myös voittoa tavoitellen kilpailuolosuhteissa yritysten toimesta. Säätiön harjoittaman palveluasumistoiminnan ei voida katsoa tapahtuvan kilpailuolosuhteiden ulkopuolella sillä perusteella, että asukkaiden vaihtuvuus hoitokodissa on vähäistä. Vaikka säätiö ei tavoittele palvelujensa hinnoittelulla voittoa, vaan pyrkii kattamaan kunnilta ja kuntayhtymiltä veloittamillaan käyttöpäivämaksuilla vain palvelujen tuottamisesta sille aiheutuneet kustannukset, on verovelvollisten yhdenmukaisen kohtelun vuoksi nyt kyseessä olevaa palveluasumistoimintaa myös säätiön harjoittamana pidettävä elinkeinotoimintana.

Säätiön tarkoitusta kehitysvammaisten tarpeista ja hyvinvoinnista huolehtimisesta on sinänsä pidettävä yleishyödyllisenä. Kun säätiöllä ei kuitenkaan elinkeinotoimintana pidettävän toiminnan lisäksi ole muuta varsinaista toimintaa, ei säätiötä voida sen verotusta vuodelta 2007 toimitettaessa pitää toiminnastaan miltään osin yleishyödyllisenä yhteisönä. Säätiön sijoituksistaan saamien tuottojen käyttäminen varsinaisesta toiminnasta vuonna 2007 aiheutuneen elinkeinotoiminnan liikevaihtoon verrattuna pienehkön tappion kattamiseen ei anna aihetta arvioida tilannetta toisin. Verovuosi 2007.

Tuloverolaki 22 §
Laki elinkeinotulon verottamisesta 1 §

KHO:n päätös 13.6.2012 taltionumero 1657: Ei tutkita

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.