Helsingin HAO 01.04.2011 11/0405/1

Ulkomaalaisasia - Työntekijän oleskelulupa - Vanhemman ja lapsen välinen työsuhde - Lapsenhoito - Maahantuloa koskevien säännösten kiertäminen

Diaarinumero: 04011/10/3102
Taltionumero: 11/0405/1
Antopäivä: 1.4.2011

Hakijan tarkoituksena oli työskennellä Suomessa asuvan poikansa perheessä lastenhoitajana. Työ- ja elinkeinotoimiston työlupayksikkö oli tehnyt myönteisen osaratkaisun. Maahanmuuttovirasto ei pitänyt uskottavana sitä, että työntekijän pojan perhe maksaisi palkkaa lastenhoitotyöstä, koska kyse oli läheisestä sukulaisuussuhteesta ja koska ei ole tyypillistä maksaa läheisille sukulaisille palkkaa lastenhoidosta. Maahanmuuttovirasto hylkäsi ulkomaalaisen työntekijän oleskelulupahakemuksen, koska kyse oli maahantuloa koskevien säännösten kiertämisestä. Hallinto-oikeus katsoi, että järjestelyä, jossa vanhemman ja lapsen välillä oli solmittu työsuhde lapsenlasten hoidosta, oli pidettävä näennäisenä. Henkilön maassa oleskelun tarkoituksena ei voitu katsoa olevan Suomessa työskentely vaan muu oleskelu Suomessa asuvan omaisen luona. Maahanmuuttovirastolla oli ollut perusteltua aihetta katsoa, että järjestelyyn on ryhdytty maassa oleskelua koskevien säännösten kiertämiseksi. Näin ollen Maahanmuuttovirasto oli voinut hylätä työntekijän oleskelulupahakemuksen.

Ulkomaalaislaki 36 § 2 mom
Ulkomaalaislaki 72 § 1 mom
Ulkomaalaislaki 75 §
Ulkomaalaislaki 83 § 1 ja 2 mom

KHO:n päätös 13.2.2012 taltionumero 258: Valituslupahakemus hylätään

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.