Hämeenlinnan HAO 07.12.2011 11/0883/3

Perusopetus - Kotiopetus - Oppikirjojen maksuttomuus

Diaarinumero: 00790/11/1301
Taltionumero: 11/0883/3
Antopäivä: 7.12.2011

Päätöslyhennelmä

Valittajat olivat vaatineet, että heidän kotikoulua käyville lapsilleen annetaan oppikirjat maksutta.

Perustuslain takaaman opetuksen maksuttomuuden sisällöstä säädetään perusopetuslain 31 §:ssä. Säännöksen mukaan opetus ja sen edellyttämät oppikirjat ja muu oppimateriaali sekä työvälineet ja työaineet ovat oppilaalle maksuttomia. Laissa ei ole erikseen mainintaa siitä, koskevatko lainkohdan etuudet oppilasta, joka perusopetuslain 26 §:ssä tarkoitetuin tavoin suorittaa oppivelvollisuuden opiskelemalla kotona. Kun asiasta ei ole erikseen säädetty, hallinto-oikeus katsoi, että kunnan velvollisuus järjestää maksutonta perusopetusta koskee vain kunnan osoittamassa koulupaikassa annettavaa opetusta. Kunnalla ei siten ole laista johtuvaa velvollisuutta antaa etuutta vapaaehtoisesti kotiopetuksessa opetettaville. Tätä käsitystä tukee osaltaan perusopetuslain 31 §:n 3 momentin säännös opetuksesta, josta on oikeus periä maksuja. Kyseistä lainkohtaa koskevan hallituksen esityksen mukaan säännös ei riko oikeutta maksuttomaan perusopetukseen, kun lainkohdassa mainittuihin kouluihin hakeutuminen on vapaaehtoista ja oppivelvollisuusikäisellä säilyy oikeus päästä halutessaan maksuttomaan opetukseen.

Valittajat olivat vapaaehtoisesti valinneet oppivelvollisuusikäisten lastensa koulunkäyntimuodoksi kotikoulun. Tämän johdosta heillä ei ollut oikeutta
vaatimiinsa maksuttomiin oppimateriaaleihin.

Oikeusohjeet

Perusopetuslaki 4 § 1 mom, 6 §, 25 § 1 mom, 26 § ja 31 §
Suomen perustuslaki 16 §

KHO:n päätös 16.04.2013 taltio 13/1297. Päätöstä ei muuteta.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.