Förvaltningsdomstols avgöranden: 2011

Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-156

Helsingin HAO 11.02.2011 11/0171/1
Ulkomaalaisasia - Oleskelulupa - Työntekijän jatko-oleskelulupa - Kielteinen osaratkaisu - Työsuhteen ehdot - Työnantajan edellytykset selvitä velvoitteistaan - Toimeentuloedellytys - Työnantaja
Turun HAO 09.02.2011 11/0062/3
Varainsiirtovero - kaupan purku - sopimus - myyjän verovelvollisuus
Turun HAO 08.02.2011 11/0053/3
Kunnallisvalitus - Muutoksenhakuoikeus - Jäsenvaltioiden välinen rakennerahasto-ohjelma - Hallintoviranomainen - Hallintokomitea - Johtava tuensaaja - Tuensaaja
Hämeenlinnan HAO 08.02.2011 11/0087/2
Maankäyttö ja rakentaminen - Yleiskaava - Vuorovaikutus - Osallinen - Naapurikunnan jäsen
Turun HAO 08.02.2011 11/0055/3
Vuokratulon verotus - rahoitusvastike - osakkeiden hankintameno
Helsingin HAO 03.02.2011 11/0074/3
Tappion vähentäminen konserniavustusta vastaavalta osalta - Omistajanvaihdos - Emoyhtiön vaihtuminen - Poikkeuslupa
Turun HAO 02.02.2011 11/0068/2
Asiakirjajulkisuus - power point -esitys - kaupungin hallintokeskuksen ilmapiirin kehittämistä koskeva selvitys - sisäinen työskentely - ei-asiakirja
Kuopion HAO 28.01.2011 11/0030/2
Työsuojelu - Uhkasakko - Uhkasakon tuomitseminen - Jälkisattuma
Hämeenlinnan HAO 25.01.2011 11/0042/1
Autovero - Veroprosentti - Mallikohtaisen veroprosentin vaihtelu - Syrjimättömyys
Vaasan HAO 25.01.2011 11/0052/2
Kansalaisuusasia - Varsinainen asunto ja koti hakemusta ratkaistaessa - Työkomennus
Turun HAO 20.01.2011 11/0007/1
Valitusoikeus, osakkeenomistajan puhevalta, osakassopimus
Helsingin HAO 17.01.2011 11/0049/4
Ajoneuvovero - Ajoneuvoveron lisävero - Ne bis in idem -sääntö - Euroopan ihmisoikeussopimus - Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7. lisäpöytäkirjan 4 artikla
Kuopion HAO 17.01.2011 11/0013/2
Anniskelulupa - Jatkoaikalupa - Luottamuksensuoja - Karaoke
Kuopion HAO 13.01.2011 11/0012/2
Lastensuojelu - Yhteydenpidon rajoittaminen - Henkilönkatsastus - Perusoikeus - Henkilökohtainen koskemattomuus
Hämeenlinnan HAO 12.01.2011 11/0011/4
Kehitysvammaisten erityishuolto - Matkakustannukset - Kuntoutus - Päivähoito - Kuljetus
Turun HAO 07.01.2011 11/0001/1
Luonnonsuojelu - Poikkeaminen - Luonnonsuojelulain 43 §:n 1 momentissa tarkoitetun vierasperäisen lajin käsite - Levinneisyysalue - Valkoposkihanhi
Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-156

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.