Förvaltningsdomstols avgöranden: 2011

Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-156

Helsingin HAO 11.03.2011 11/0293/1
Autovero - Muutoksenhaku - Valituksen siirtäminen - Toimivaltainen hallinto-oikeus - Forum - Oikeuspaikka - Uudelleen toimitettu verotus - Veron määräämistä koskeva päätös - Verovelvollisen kotipaikka
Kuopion HAO 09.03.2011 11/0113/7
Television tarkastusmaksu - Todistelu - Näytön arviointi - Kotirauhan rikkominen - Perustuslain vastaisuus - Oikeudenmukainen oikeudenkäynti
Helsingin HAO 09.03.2011 11/0182/5
Kansalaisuus - Valtion turvallisuus - Suojelupoliisin lausunto - Asianosaisen läsnäolo suullisessa käsittelyssä - Asianosaisen tiedonsaantioikeus
Vaasan HAO 03.03.2011 11/0093/3
Liikkuvuusavustus - Muuttoavustus - Työsuhteen kesto - Takaisinperintä - Kohtuullisuus
Kouvolan HAO 01.03.2011 11/0093/2, 11/0094/2
Leirintäalueilmoitus - Hallintopakkoa koskeva päätös - Valitusoikeus
Oulun HAO 28.02.2011 11/0090/2
Henkilökohtaisen tulon verotus-Luovutusvoitto-Kiinteistön luovutus metsäkeskukselle-Välillinen valtionhallinto-Luovutus yhteiskunnalliseen tarkoitukseen-Hankintameno-olettama-Luottamuksensuoja
Kuopion HAO 28.02.2011 11/0111/1
Henkilökohtaisen tulon verotus - Kotitalousvähennys - Ennakkoperintärekisteri - Euroopan unionin oikeus - Kansalaisuuteen perustuva syrjintä - Palvelujen vapaa liikkuvuus
Turun HAO 28.02.2011 11/0060/1
Kommunalärende - Initiativ - Kommuninvånare - Överklagbarhet - Beredning - Slutligt beslut
Rovaniemen HAO 28.02.2011 11/0059/1
Jakautuminen - yritysjärjestely - veron välttäminen - veron kiertäminen - liiketaloudelliset perusteet - verosuunnittelu
Kuopion HAO 25.02.2011 11/0075/2
Asiakirjajulkisuus - Asianosaisjulkisuus - Poliisin tutkintamuistio - Esitutkinta
Kuopion HAO 25.02.2011 11/0109/1
Perintövero - Testamentti - Lakiosa - Osittainen luopuminen - Veronkierto
Turun HAO 24.02.2011 11/0116/2
Toimeentulotuki, opiskelija, opintolaina, käytettävissä olevat tulot
Kuopion HAO 23.02.2011 11/0073/2
Vaalilaki - Vaalipiirilautakunnan asettaminen - Tasa-arvolaki - Kiintiösäännös
Kuopion HAO 22.02.2011 11/0069/2
Vammaispalvelu - Henkilökohtainen apu - Voimavaraedellytys - Kehitysvammainen
Vaasan HAO 22.02.2011 11/0074/3
Pysäköintivirhemaksu - Maksulipuke - Maksulipukkeen esille asettaminen
Turun HAO 21.02.2011 11/0052/1
Toimenpidelupa, julkisivumuutos, maisemallisesti arvokas rakennus, rakennuskielto yleiskaavan laatimista varten, poikkeamisluvan tarve
Turun HAO 17.02.2011 11/0045/1
Eron myöntäminen luottamustehtävästä, eronpyynnön peruuttaminen, luottamushenkilö, valtuuston puheenjohtaja
Helsingin HAO 16.02.2011 11/0169/2
Kunnallisvalitus - Päätöksen valituskelpoisuus - Päätöksen muutoksenhakukelpoisuus - Työkyvynarviointiin määrääminen
Turun HAO 16.02.2011 11/0094/2
Toimeentulotuki, käytettävissä olevat tulot ja varat, laina yksityishenkilöltä
Kuopion HAO 16.02.2011 11/0080/3
Kunnallisasia - Kunnan toimiala - Lentoliikenteen tukeminen
Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-156

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.