Vaasan HAO 17.12.2010 10/0323/1

Oikeuspaikka - Forum - Alueellinen viranomainen - Valtakunnallinen viranomainen

Diaarinumero: 01705/10/1699T
altionumero: 10/0323/1
Antopäivä: 17.12.2010

Aluehallintovirasto oli hylännyt räjäyttäjän pätevyyskirjan saamista koskevan hakemuksen. Päätökseen oli liitetty valitusosoitus Vaasan hallinto-oikeuteen.

Asiassa oli muun muassa kysymys toimivaltaisen hallinto-oikeuden määräytymisestä. Asia oli ratkaistu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaisessa, joten päätöksen tehneen viranomaisen päätoimipaikan mukaan (hallintolainkäyttölain 12 §:n 1 momentti) määräytyvä valitusviranomainen olisi Vaasan hallinto-oikeus. Asiassa on kuitenkin arvioitava, onko päätöksen tehnyttä alueellista viranomaista pidettävä tässä asiassa, jossa sille on asetuksella (14.2.2002/124) keskitetty viranomaistehtävät koko maan alueella, sellaisena hallintolainkäyttölain 12 §:n 2 momentin tarkoittamana viranomaisena, jonka toimialueena on koko maa. Tämä tulkinta johtaisi valitustien määräytymiseen valittajan kotikunnan mukaan Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus jätti valituksen tutkimatta ja siirsi asian Hämeenlinnan hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus katsoi, että soveltamalla hallintolainkäyttölain 12 §:n 2 momentin säännöstä tullaan lopputulokseen, joka paremmin vastaa lainsäätäjän tarkoitusta oikeuspaikan määräytymisestä. Toimivaltaisena hallinto-oikeutena on siten pidettävä valittajan kotikunnan mukaan määräytyvää hallinto-oikeutta.

Hallintolainkäyttölaki 12 § 2 mom, 30 § 2 mom
Laki aluehallintovirastoista 6 §
Panostajalaki 2 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.