Turun HAO 30.11.2010 10/0542/1

Kunnallisvalitus - Yhtymävaltuuston toimivalta - Erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksu - Perussopimus

Diaarinumero: 02521/09/2299
Taltionumero: 10/0542/1
Antopäivä: 30.11.2010

Asiassa oli kysymys erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksun lainmukaisuudesta.

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuusto oli päättänyt, että siirtoviivemaksua peritään jäsenkunnalta silloin, kun sairaanhoitopiirin somaattisessa vuodeosastohoidossa hoidettu potilas on saamansa hoidon jälkeen siirtokelpoinen. Siirtoviivemaksuna peritään ko. erikoisalan hintaryhmä 1:n mukainen hinta kaksinkertaisena. Siirtoviivemaksua peritään toisesta päivästä lukien siirtokelpoisuuden ilmoittamisesta päätöksestä tarkemmin ilmenevällä tavalla.

Kuntayhtymän perussopimuksessa on kuntalaissa tarkoitetulla tavalla sovittu kuntayhtymän toiminnan rahoituksesta ja tähän liittyen jäsenkunnilta perittävien suoritteiden hinnoittelusta. Perussopimuksen mukaan jäsenkuntien kuntayhtymälle maksamien suoritemaksujen on perustuttava omakustannushintaan. Perussopimuksessa on omakustannusperusteisen suoritehinnoittelun lisäksi sovittu ainoastaan sellaisista maksuista, jotka koskevat poikkeuksellisen suuria potilaskohtaisia hoitokustannuksia ja sairaanhoidon erityisvelvoitteista aiheutuvia kustannuksia.

Potilaasta erikoissairaanhoidon tarpeen päätyttyä perittävä siirtoviivemaksu, jonka suuruus yhtymävaltuuston päätöksen mukaan on kaavamaisesti kyseessä olevan erikoisalan hintaryhmä 1:n mukainen hinta kaksinkertaisena, ei perustu omakustannushintaan. Hallinto-oikeus katsoi, että yhtymävaltuuston päätös kyseessä olevan omakustannushintaan perustumattoman maksun perimisestä jäsenkunnalta on perussopimuksen vastainen ja siten lainvastainen.

Sovelletut oikeusohjeet

Kuntalaki 78 §
Kuntalaki 79 §
Kuntalaki 81 §
Kuntalaki 83 §
Kuntalaki 90 §
Erikoissairaanhoitolaki 3 §
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimus 2 §
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimus 18 §
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimus 19 §
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimus 20 §

KHO:n päätös 24.10.2012 taltionumero 2939. KHO ei muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.