Kouvolan HAO 20.12.2010 10/0777/2

Rakennuslupa - Rakennusluvan poistaminen - Asiavirheen korjaaminen asianosaisen vahingoksi - Asianosaisen menettely

Diaarinumero: 00009/10/4113
Taltionumero: 10/0777/2
Antopäivä: 20.12.2010

Rakennustarkastaja ja rakennuslautakunta olivat poistaneet ranta-alueelle virheellisesti myönnetyn lainvoimaisen saunan rakennusluvan, koska rakennuspaikaksi esitetylle lohkotilalle ei yleiskaavassa ollut osoitettu rakennusoikeutta. Yleiskaavan mukainen rakennuspaikka oli osoitettu tilalle, joka yleiskaavan hyväksymisen jälkeen oli lohottu kolmeen osaan. Rakennuslupa oli myönnetty yhdelle lohkotiloista.

Koska asemapiirrosta ei ollut esitetty koko yleiskaavan mukaisesta rakennuspaikasta eikä asemapiirrokseen sisältynyt rakennusoikeuslaskelmaa kaavan mukaisen rakennuspaikan koko rakennuskannasta, lautakunta katsoi, että virhe johtui rakennusluvan hakijan menettelystä, eikä asianosaisen suostumusta päätöksen korjaamiseen asianosaisen vahingoksi tämän vuoksi tarvittu.

Asemapiirroksessa oli esitetty hakemuksen kohteena olevalla tilalla ja viereisellä lohkotilalla sijaitseva rakennuskanta. Asemapiirroksen tilamerkinnöistä kävi selville nykyisten rekisterinumerojen lisäksi se, että kyse oli kolmesta samasta tilasta lohotusta määräalasta. Rakennusluvan hakuvaiheessa muutoksenhakija oli neuvotellut useampaan kertaan asiasta kunnan rakennuslupaviranomaisen kanssa.

Hallinto-oikeus katsoi, että virhe johtui rakennusluvan myöntäjän virheellisestä yleiskaavan tulkinnasta eikä rakennusluvan hakijan menettelystä. Koska rakennusoikeuden olemassaolon ja rakentamisen kaavanmukaisuuden selvittäminen on viime kädessä rakennusluvan myöntäjän vastuulla, rakennuslupapäätöstä ei voitu poistaa ilman asianosaisen suostumusta.

Rakennusluvan poistamista koskeva päätös kumottiin.

Lainkohdat:
Hallintolaki 50 § 1 ja 2 mom.
Maankäyttö- ja rakennuslaki 131 §
Maankäyttö- ja rakennusasetus 49 § 1 ja 4 mom.
Suomen rakentamismääräyskokoelman A2 määräykset 5.2.2 ja 5.2.3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.