Helsingin HAO 25.11.2010 10/1574/1

Hallintopäätös - Julkinen hallintotehtävä - Julkinen valta - Yhdistyksen valitusoikeus - Ylioppilaskunnan järjestörekisteriin kuuluminen - Ylioppilaskunnan tarkoitus ja toimiala - Ylioppilaskunta

Diaarinumero: 08387/09/1305
Taltionumero: 10/1574/1
Antopäivä: 25.11.2010

Ylioppilaskunnan hallitus oli hylännyt ylioppilaskunnan järjestörekisteriin kuuluneen yhdistyksen oikaisuvaatimuksen asiassa, joka koski ylioppilaskunnan taloustoimikunnan päätöstä poistaa yhdistys ylioppilaskunnan järjestörekisteristä. Järjestörekisteristä poistaminen tarkoitti muun muassa ylioppilaskunnan järjestörekisteriin kuuluville yhdistyksille jakamien toiminta-avustusten myöntämisen lakkaamista.

Hallinto-oikeus jätti yhdistyksen valituksen asiassa tutkimatta lausuen perusteinaan, että ylioppilaskunta on erillislainsäädäntöön perustuva julkisoikeudellinen yhteisö, johon hallintolakia voidaan soveltaa sen hoitaessa julkisia hallintotehtäviä. Kansalaisuusaktiivisuuteen kannustaminen ja sellaisen toiminnan tukeminen voidaan katsoa ylioppilaskunnan toimialaan kuuluvaksi ja sen tarkoitusta toteuttavaksi toiminnaksi. Tällaisena toimintana voidaan pitää muun muassa toiminta-avustusten ja toimitilojen jakamista opiskelijajärjestöille. Tuen jakaminen järjestöille ei perustu kuitenkaan suoraan lailla tai sen nojalla annettuun toimeksiantoon, joten kysymys ei ole julkisesta hallintotehtävästä. Siten järjestörekisteristä poistamista ja sen johdosta tuen jakamisen lopettamista koskeva päätös ei ole sellainen hallintopäätös, johon tuen saaja voisi hakea hallintolainkäyttölain mukaan muutosta.

Hallintolainkäyttölaki 1 § ja 6 §
Hallintolaki 2 § 3 mom
Yliopistolaki (645/1997) 40 §
Ylioppilaskunta-asetus (116/1998) 6 §

Ks. Helsingin HAO 25.11.2010 10/1576/1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.