Helsingin HAO 21.12.2010 10/1141/5

Toimeentulotuki - Yksityisen terveydenhuollon meno - Laserhoito - Ihosairaus - Välttämätön hoito - Olosuhteiden muutos - Hoidon tarpeen arviointi

Diaarinumero: 03412/10/6101
Taltionumero: 10/1141/5
Antopäivä: 21.12.2010

Hallinto-oikeuden ratkaistavana oli kysymys siitä, oliko A:lla oikeus saada toimeentulotukea kustannuksiin, jotka olivat aiheutuneet yksityisessä terveydenhuollossa annetuista ihon liikakarvoituksen laserhoidoista.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen johdosta A:lle oli aikaisemmin 22.1.2007 - 23.3.2009 annetuilla viranhaltijan päätöksillä myönnetty toimeentulotukea ihon liikakarvoituksen laserhoitoon yksityisessä terveydenhuollossa. Viranhaltija oli myöhemmin 6.4. ja 29.6.2009 tapaamisten yhteydessä kehottanut A:ta selvittämään hoidon mahdollisuuden julkisessa terveydenhuollossa. A oli heinä- ja lokakuussa 2009 kahdesti käynyt yksityisessä terveydenhuollossa ihon liikakarvoituksen laserhoidossa, joista aiheutuneisiin kustannuksiin hän oli hakenut toimeentulotukea.

Sosiaalilautakunta oli hylännyt toimeentulotukihakemukset, koska A:n hoidon tarve olisi tullut arvioida julkisen terveydenhuollon puolella, jossa hoito olisi voitu myös tarvittaessa järjestää.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Hallinto-oikeus totesi, että toimeentulotuen myöntäminen perustuu tapauskohtaiseen harkintaan, jossa otetaan huomioon asiakkaan sen hetkinen tilanne ja olosuhteet. A:lle yksityisessä terveydenhuollossa annetulla laserhoidolla oli saatu merkittäviä tuloksia aikaan. Olosuhteiden muutoksesta johtuen on perustellusti voitu edellyttää, että A:n hoidon tarve jatkossa tulee kuitenkin arvioida julkisessa terveydenhuollossa. A ei viranomaisen kehotuksesta huolimatta ollut mennyt hoidon tarpeen arviointiin ennen valituksenalaisia laserhoitoja vaan vasta 14.1.2010.

Asiassa ei ollut esitetty sellaista selvitystä, jonka perusteella A:lle annettua liikakarvoituksen laserhoitoa olisi pidettävä toimeentulotuesta annetun lain tarkoittamalla tavalla välttämättömänä. Kun otetaan huomioon, että viranhaltija oli kehottanut A:ta arvioittamaan hoidon tarpeen julkisessa terveydenhuollossa, ei A:n luottamuksensuojaa toimeentulotuen myöntämisen jatkumisesta vielä heinäkuussa 2009 ja sen jälkeen voida katsoa rikotun.

Laki toimeentulotuesta 1 § 1 mom
Laki toimeentulotuesta 7 §
Laki toimeentulotuesta 7 a §
Laki toimeentulotuesta 7 b § 4 kohta

KHO:n päätös 29.3.2012 taltionumero 747: Päätöstä muutetaan

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.