Förvaltningsdomstols avgöranden: 2010

Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-101

Helsingin HAO 25.11.2010 10/1582/1
Virhemaksu - Asiamies - Asiamiehen vastuu - Vientitapahtuma - Tulli-ilmoituksen, tiedon tai asiakirjan antamista koskeva laiminlyönti - Virheellisten tietojen antaminen tulli-ilmoitusta varten
Helsingin HAO 25.11.2010 10/1584/1
Euroopan ihmisoikeussopimus - Ne bis in idem -sääntö - Asioiden samuus ne bis in idem -säännön kannalta - Valmistevero - Veronkorotus - Rikos - Rangaistus - Laittomaan tuontitavaraan ryhtyminen - Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7 lisäpöytäkirjan 4 artikla
Helsingin HAO 25.11.2010 10/1576/1
Hallintolain soveltaminen ylioppilaskunnan päätöksenteossa - Hyvän hallinnon periaatteet - Julkinen hallintotehtävä - Julkisen vallan käyttö - Ylioppilaskunnan järjestörekisteriin kuuluminen - Ylioppilaskunnan jäsenen valitusoikeus - Ylioppilaskunnan tarkoitus ja toimiala - Ylioppilaskunta - Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain soveltaminen ylioppilaskunnan päätöksenteossa
Oulun HAO 24.11.2010 10/0543/2
Lahjavero - Ennakkoratkaisu - Sukupolvenvaihdos - Veronhuojennus- Yritystoiminnan jatkaminen - Pääasiallisen elinkeinotoiminnan myynti ennen suunniteltua sukupolvenvaihdosta
Kuopion HAO 23.11.2010 10/0539/3
kunnallisasia - lomauttaminen - hallintoriita - perusopetus - opettaja
Turun HAO 19.11.2010 10/0908/2
Ulkomaalaisasia - jatko-oleskelulupa - opiskelu - opintosuoritukset
Oulun HAO 19.11.2010 10/0556/1
Asunnon ja työpaikan väliset matkakustannukset - Vapaa-ajan asunto- Juokseva vesi
Helsingin HAO 17.11.2010 10/0970/5
Pysäköintivirhemaksu - Maksullinen pysäköintipaikka - Parkit-järjestelmä - Easypark
Oulun HAO 12.11.2010 10/0515/2
Varainsiirtovero - Ensiasunto - Ensiasunnon hankintakokonaisuus - Loma-asuntoalueella sijaitsevan kiinteistön hankinta vakituiseen asumistarkoitukseen
Rovaniemen HAO 11.11.2010 10/0552/1
Luovutusvoitto - hankintameno - elinikäinen hallintaoikeus - lahjanluonteinen luovutus - asunto-osakeyhtiön osakkeet
Kuopion HAO 10.11.2010 10/0601/1
Oleskelulupa - Inhimillinen syy - Yksilöllinen inhimilllinen syy - Haavoittuva asema - Kohtuuttomuus - Käännyttäminen - Kokonaisharkinta
Helsingin HAO 04.11.2010 10/1624/3
Apteekkilupa - Ansiovertailu - Aikaisempi toiminta apteekissa - Toiminta muissa lääkehuollon tehtävissä - Johtamiskokemus - Liikkeen harjoittaminen
Helsingin HAO 04.11.2010 10/0950/4
Arvonlisävero - Ennakkoratkaisu - Terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen myynti - Yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 4 §:ssä säädetty lupa - Röntgenlääkäripalvelut - Alihankinta - Työvoiman vuokraus
Oulun HAO 04.11.2010 10/0497/2
Koulukuljetus - Perusopetuslaki - Perusopetuksen maksuttomuus - Kunnan järjestämisvelvollisuus - Vapaa-ajan tapaturmasta johtuva kuljetuksen tarve
Helsingin HAO 01.11.2010 10/1072/6
Elinkeinotulon verotus - Sulautuminen - Tappiontasaus - Tappioiden vähentäminen
Kouvolan HAO 29.10.2010 10/0668/2
Asiakirjajulkisuus - Jäänmurtosopimusten hintatiedot - Liikesalaisuus - Asianosaisjulkisuus
Rovaniemen HAO 25.10.2010 10/0510/1
Suoritemaksu - käsittelymaksu - hallintopäätös - alkoholielinkeinorekisteri - nimenmuutos
Turun HAO 22.10.2010 10/0707/3
Veronkorotus - esitäytetty veroilmoitus - ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönti - arvopapereiden luovutusvoitto
Helsingin HAO 13.10.2010 10/0831/4
Arvonlisävero - Vähennysoikeus - Apportti - Kiinteistö - Pysyvä rakennelma - Valokuitukaapelit
Hämeenlinnan HAO 11.10.2010 10/0547/1
Autovero - Muutoksenhaku - Valitusaika
Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-101

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.