Vaasan HAO 09.12.2009 09/0698/3

Omistajanvaihdos - Tappion vähentäminen - Sopimusehto - vähennysoikeuden asettaminen omistajanvaihdoksen ehdoksi - Viranomaisen harkintavalta

Diaarinumero: 00012/09/8599
Taltionumero: 09/0698/3
Antopäivä: 9.12.2009

A Oy ja B Oy olivat tehneet esikauppasopimuksen, jonka mukaan B Oy sitoutui ostamaan A Oy:n tytäryhtiön C Oy:n koko osakekannan. Esikauppasopimuksessa oli kaupan ehdoksi muun ohella asetettu, että C Oy:lle myönnettäisiin tuloverolain 122 §:n 3 momentissa tarkoitettu oikeus vähentää ennen omistajanvaihdosta syntyneet tappiot omistajanvaihdoksesta huolimatta. Oikeus tappioiden vähentämiseen myönnettiin sillä perusteella, että omistajanvaihdos oli C Oy:n pääomarakenteen tervehdyttämiseen tähtäävä toimenpide ja että tappioiden vähentämisoikeus oli tarpeen C Oy:n toiminnan jatkamisen kannalta.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö valitti päätöksestä vaatien sen kumoamista. Perusteluinaan oikeudenvalvontayksikkö esitti, että kaupan ehdoksi oli asetettu tappioiden vähentymisoikeuden säilyminen ja että C Oy:n tappioista oli siten tuloverolain 122 §:n tarkoituksen vastaisesti muodostunut kauppatavaraa.

Hallinto-oikeus katsoi, että esikauppasopimuksen ehtoa ei voitu pitää ehdottomana esteenä tappioiden vähentämisoikeuden myöntämiselle. Asiassa ei ollut ilmennyt syytä epäillä, että valituksenalainen päätös olisi tehty virheellisen tai puutteellisen tiedon perusteella tai muutoin väärässä järjestyksessä tai harkintavaltaa väärin käyttäen. Valitus oli siksi hylättävä.

Haettu muutosta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.