Turun HAO 02.12.2009 09/0420/1

Kunnallisvalitus - Valitusoikeus - Kunnan jäsen - Kiinteän omaisuuden hallitseminen

Diaarinumero: 00581/09/2299
Taltionumero: 09/0420/1
Antopäivä: 2.12.2009

A:n kunnanvaltuusto oli valinnut jäsenet kuntoutuksen asiakastyöryhmään. X, jonka kotikunta oli B:n kunta, vaati valtuuston päätöksen kumoamista tasa-arvolain vastaisena.

X oli 5.2.2009 allekirjoitetulla vuokrasopimuksella vuokrannut puolisoltaan Y:ltä tämän A:n kunnassa omistaman 0,4 hehtaarin suuruisen tilan 6.2.2009-30.6.2009 väliseksi ajaksi 25 eurolla. Sopimuksen mukaan mikäli Y myy tilan ennen sopimuksen päättymistä, sopimus raukeaa, eikä mitään hyvityksiä sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä makseta. X ei ollut hänelle varatusta tilaisuudesta huolimatta esittänyt selvitystä vuokraamansa kiinteistön käytöstä. X oli kuitenkin todennut, että kiinteistöllä on pieni varastorakennelma.

Hallinto-oikeus totesi, että kunnan jäsenillä on kuntaan nähden oikeuksia ja velvollisuuksia, joita kunnassa ainoastaan tilapäisesti oleskelevilla ja toimivilla ei ole. Kunnan jäsenten oikeudet ja velvollisuudet kohdistuvat osallistumiseen kunnan hallintoon, sen palveluiden käyttämiseen ja sen menojen rahoittamiseen. Kunnan jäsenyys on alun perin kytketty läheisesti verovelvollisuuteen kunnalle. Kunnallisvalitus, sen lisäksi että se antaa oikeussuojaa asianosaiselle, on kunnan jäsenen keino valvoa kunnan toiminnan lainmukaisuutta. Valitusoikeuden taustalla on kunnan jäsenellä oleva perusteltu intressi valvoa kunnan toimielinten päätösten laillisuutta. Se, että X on vuokrannut puolisoltaan noin viiden kuukauden ajaksi 25 eurolla käytännössä rakentamattoman 0,4 hehtaarin suuruisen kiinteistön, jonka käytöstä hän ei ole esittänyt selvitystä, ei ole sellaista kiinteän omaisuuden hallintaa, jonka perusteella X olisi A:n kunnan jäsen. X:llä ei siten ollut valitusoikeutta kunnanvaltuuston päätöksestä.

Kuntalaki 4 §
Kuntalaki 92 §

Päätös on lainvoimainen. Sama oikeuskysymys on ratkaistu 2.12.2009 annetulla päätöksellä taltionumero 09/0421/1. KHO:n päätös 27.4.2010 taltionumero 903. Päätöksen lopputulosta ei muuteta. Vuosikirja KHO:2010:22.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.