Kuopion HAO 30.10.2009 09/0607/7

Mielenterveysasia - Psykiatrinen sairaalahoito - Hoidon jatkaminen - Määräaika - Alistus

Diaarinumero: 01785/09/6202
Taltionumero: 09/0607/7
Antopäivä: 30.10.2009

Hallinto-oikeudelle alistettu edellinen mielenterveyslain 17 §:n 2 momentin mukainen päätös A:n sairaalahoidon jatkamisesta oli tehty 21.1.2009 ja hallinto-oikeus oli vahvistanut sen päätöksellään 11.3.2009. Mielenterveyslain 17 §:n 2 momentin mukaan A:n sairaalahoidon jatkaminen tai lopettaminen olisi tullut ratkaista lääkärin kirjallisella päätöksellä ennen kuin hoitoa oli kestänyt kuusi kuukautta eli viimeistään 21.7.2009. Sairaalan ylilääkärin hallinto-oikeudelle alistama päätös oli tehty vasta 28.8.2009 samana päivänä annetun tarkkailulausunnon perusteella eli mielenterveyslain 17 §:n 2 momentissa säädetyn määräajan jälkeen. Lääkäri ei enää 28.8.2009 ole voinut päättää A:n hoidon jatkamisesta tuossa lainkohdassa säädetyssä järjestyksessä. Tämän vuoksi hallinto-oikeus jätti alistetun päätöksen vahvistamatta.

Suomen perustuslaki 7 § ja 19 §
Mielenterveyslaki 8 § 1 mom. ja 17 §

Asian on ratkaistu hallinto-oikeuden vahvennetussa istunnossa. Äänestys 10-1.

Vähemmistö katsoi, kun A:n mielenterveyslain 17 §:n mukainen hoidossa pitäminen oli karkaamisen vuoksi keskeytynyt 25.5.-26.8.2009 välisenä aikana, että alistettu hoitoon määräämistä koskeva päätös oli tehty ennen kuin hoitoa oli kestänyt kuusi kuukautta. Vähemmistö tutki, olivatko edellytykset A:n hoitoon määräämiselle hänen tahdostaan riippumatta olleet olemassa ja vahvisti alistetun päätöksen.

KHO:n päätös 2.12.2009 taltionumero 3461. Korkein hallinto-oikeus ei tutki valitusta.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.