Kuopion HAO 03.11.2009 09/0597/1

Varainsiirtovero - Vähimmäissuoritusmäärä

Diaarinumero: 00558/09/8510
Taltionumero: 09/0597/1
Antopäivä: 3.11.2009

Oikeuskysymyksenä oli varainsiirtoverolain 27 §:n 4 momentissa sanotun 10 euron vähimmäissuoritusmäärän soveltaminen, kun samalla luovutuskirjalla luovutettiin eri arvopaperisarjoihin kuuluvia arvopapereita.

Ennakkoratkaisuhakemuksen mukaan A:lle luovutettaisiin samalla ositus- ja perinnönjakokirjalla osuuskunta J:n osuusmaksu 20 kappaletta arvoltaan 200 euroa, osuuskunta O:n jäsenosuus arvoltaan 60 euroa ja osuuskunta P:n osuuksia yhteensä 374 kappaletta arvoltaan 14 960 euroa. A käyttäisi perinnönjaossa pesän ulkopuolisia varoja 47 048,82 euroa.

Ennakkoratkaisun mukaan ainoastaan osuuskunta P:n osuuksiin kohdistuva varainsiirtovero ylitti varainsiirtoverolain 27 §:n 4 momentissa sanotun 10 euron vähimmäismäärän, jolloin vain siitä tuli suorittaa varainsiirtoveroa. P:n osuuksiin kohdistui 4,61% pesän ulkopuolisista varoista eli 2 170,90 euroa, josta varainsiirtoveroa tuli suorittaa 1,6 %:n verokannalla 34,70 euroa.

Ennakkoratkaisussa oli katsottu, että jokaiseen siirtyvään yhtiön osakesarjaan, osuustodistussarjaan tai muuhun arvopaperisarjaan kohdistuva vastike-erä ja vero lasketaan erikseen. Jos johonkin arvopaperisarjaan kohdistuva vero jää alle 10 euron, ei siitä osasta tarvitse suorittaa varainsiirtoveroa, vaikka perinnönjaossa siirtyvät arvopaperit kokonaisuudessaan ylittäisivät 10 euron vähimmäissuoritusmäärän.

Hallinto-oikeuden käsityksen mukaan varainsiirtoverolain 15 §:n 1 momenttia on tulkittava siten, että jokaisen luovutettavan yksittäisen arvopaperin osalta on luovutuksensaajan periaatteessa suoritettava veroa. Tuosta säännöksestä, suoritettavan veron vähimmäismäärää koskevasta säännöksestä tai laista muutoinkaan ei saa tukea ennakkoratkaisussa tehdylle päätelmälle, että eri arvopaperisarjojen osalta olisi veron määrä laskettava erikseen ja että veron suorittamisvelvollisuus määräytyisi tällä perusteella. Näin ollen, kun samalla luovutuskirjalla luovutettiin eri arvopaperisarjoihin kuuluvia arvopapereita, vero oli laskettava niistä suoritetun vastikkeen kokonaismäärän perusteella.

Sovelletut oikeusohjeet

Varainsiirtoverolaki 15 §
1 mom. Varainsiirtoverolaki 17 §
Varainsiirtoverolaki 20 §

Äänestys 7-1-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.