Helsingin HAO 18.12.2009 09/0972/5

Pysäköintivirhemaksu - Vammaisen pysäköintilupa - Haittaava pysäköinti

Diaarinumero: 01686/09/7512
Taltionumero: 09/0972/5
Antopäivä: 18.12.2009

Pysäköintikieltoalueella vammaisen pysäköintiluvalla pysäköitäessä oli otettava huomioon, paitsi tieliikennelain 28 b §:n 4 momentin mukainen erityinen rajoitus, jonka mukaan ajoneuvo on poliisin kehotuksesta siirrettävä poliisin osoittamaan sopivaan paikkaan milloin pysäköintiluvalla pysäköinnistä on ilmeistä haittaa, myös tieliikennelain 27 §:n 1 momentin mukainen yleinen rajoitus. Rajoituksen mukaan ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä sellaiseen paikkaan eikä siten, että siitä aiheutuu vaaraa tai että liikenne tarpeettomasti estyy tai häiriytyy.

A:n auto oli ollut pysäköitynä Helsingissä Kaisaniemenkatu 1:n kohdalla pysäköinti kielletty -liikennemerkin vaikutusalueella ajoradalla. A:lla oli poliisin myöntämä vammaisen pysäköintilupa, joka oikeuttaa pysäköimään sanotunlaisen liikennemerkin vaikutusalueelle. Auto oli kuitenkin poliisin selvityksen mukaan pysäköity paikalle siten, että se tukki vilkasliikenteisen ajokaistan ja selvästi haittasi muuta liikennettä. Tieliikennelain 27 §:n 1 momentin säännöksen mukaisesti autoa ei saa edes pysäyttää kyseisellä tavalla. Tätä liikennesääntöä on noudatettava myös tieliikennelain 28 b §:n mukaisissa vammaisen pysäköintiluvan eri käyttötilanteissa. Pysäköintilupa ei siten oikeuta pysäyttämään tai pysäköimään ajoneuvoa tieliikennelain 27 §:n 1 momentin vastaisesti. Hallinto-oikeus hylkäsi A:n valituksen pysäköintivirhemaksusta.

Tieliikennelaki 27 § 1 mom
Tieliikennelaki 28 b § 1 mom
Tieliikennelaki 28 b § 4 mom
Tieliikenneasetus 53 § 3 mom
Laki pysäköintivirhemaksusta 14 § 1 mom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.