Hämeenlinnan HAO 18.12.2009 09/0656/1

Sosiaalietuus - Takaisinperintä - Verotuksen oikaisu

Diaarinumero: 01827/09/8101
Taltionumero: 09/0656/1
Antopäivä: 18.12.2009
Asialuokitus: tuloverotus

PÄÄTÖSLYHENNELMÄ

KHO on muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä. KHO:n päätöksen viitetiedot näkyvät ennakkotapauksen lopussa.

Valittaja oli saanut työttömyyspäivärahaa vuosina 2005 - 2007. Hänelle oli tammikuussa 2008 myönnetty työkyvyttömyyseläke takautuvasti vuodesta 2005 alkaen. Eläkeyhtiöt ovat maksaneet vuonna 2008 työttömyyskassalle summan, joka on kattanut vuosina 2005 - 2007 valittajalle maksetun päivärahan.

Oikaisulautakunta myönsi valittajalle invalidivähennyksen, mutta hylkäsi eläketulovähennyksiä koskevan vaatimuksen. Valittaja vaati, että verovuosien 2005 - 2007 tulosta vähennetään eläketulovähennys.

Vuodesta 2005 voimassa olleella tuloverolain 112a §:llä on muutettu taannehtivasti maksettavien sosiaalietujen verotusta siten, että tarkoituksena oli poistaa raskaaksi arvioitu verotuksen jälkikäteinen oikaisu. Hallituksen esityksen (HE 57/2004 vp) mukaan aikaisemman suorituksen verotusta ei muutettaisi.

Hallinto-oikeus katsoi, ettei säädöksen tarkoituksena ole huonontaa verovelvollisen asemaa niin, ettei tällä olisi oikeutta saada vähentää puhtaasta ansiotulosta tehtäviä kunnallisverotuksen sekä valtionverotuksen eläketulovähennyksiä. Vaikka eläkeyhtiöt ovatkin maksaneet osan eläkkeestä suoraan työttömyyskassalle käytettäväksi virheellisin perustein maksetun päivärahan takaisinperintään, on valittaja saanut vuosilta 2005 - 2007 tuloverolain 100 §:ssä ja 101 §:ssä tarkoitettua eläkettä. Valittajalla on siten oikeus vähentää puhtaasta tulosta verovuosina 2005 - 2007 eläketulovähennys valtionverotuksessa ja kunnallisverotuksessa.

OIKEUSOHJEET

Tuloverolaki 112a § 3 mom

VIITTAUKSET

Verohallinnon ohje Dnro 1341/32/2004, 1.11.2004, Sosiaalietuuksien takaisinperintä ja uusi tuloverolain 112a §

KHO:n päätös 19.08.2011 taltio 0530/2/10. Päätöstä muutetaan.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.