Förvaltningsdomstols avgöranden: 2009

Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-78

Turun HAO 07.07.2009 09/0257/1
Kunnallisvalitus - kiinteistön myynti - turvetuotantoalue - tarjouksen tekijä - valitusoikeus - tasapuolinen kohtelu - ostajan kotipaikka
Helsingin HAO 07.07.2009 09/0554/1
Ulkomaalaisasia - Oleskelulupa - Yleinen järjestys ja turvallisuus
Turun HAO 30.06.2009 09/0230/1
Avfallshantering - Nedläggning av avfallsstation - Förvaltningsbesvär - Kommunalbesvär - Besvärsrätt
Helsingin HAO 30.06.2009 09/0538/1
Verotus - Verovelvollisuus - Yleishyödyllinen yhteisö - Elinkeinotoiminta - Teosvälitystoiminta - Kilpailutilanne
Helsingin HAO 26.06.2009 09/0641/4
Arvonlisävero - Vähäinen toiminta - Alarajahuojennus - Tilikausi - Toiminnan lopettaminen
Kuopion HAO 24.06.2009 09/0402/1
Kotitalousvähennys - Talousveden tutkimuskulut
Turun HAO 23.06.2009 09/0540/2
Päivähoitomaksu - Palvelun käyttäjä - Päivähoitosopimus - Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta tehty sopimus - Yhteistalous - Elatusapu
Vaasan HAO 16.06.2009 09/0332/3
Raskaan ajoneuvoyhdistelmän kuljettajan ikäraja - poikkeus ikärajoituksesta - ajokorttidirektiivi - direktiivin tulkintavaikutus
Helsingin HAO 05.06.2009 09/0504/2
Mielenterveysasia - Psykiatrinen sairaalahoito - Hoidon jatkaminen - Tarkkailulähete
Vaasan HAO 05.06.2009 09/0313/3
Lapsen huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen - Lapsen tosiasiallinen asuinkunta - Väestörekisterin mukainen kotikunta - Toimivaltainen sosiaalihuollon johtava viranhaltija
Vaasan HAO 02.06.2009 09/0297/3
Maatilatalouden verotus - Osakeomistus - Tulolähde - Luottamuksensuoja
Turun HAO 02.06.2009 09/0180/1
Kunnallisasia - kunnan nimi - valtuutettujen aloite - päätöksen valituskelpoisuus
Turun HAO 01.06.2009 09/0178/1
Asemakaavan muutos - vaikutukseltaan merkittävä - lautakunnan toimivalta
Hämeenlinnan HAO 29.05.2009 09/0301/4
Asiakasmaksu - Vammaispalvelu - Palveluasuminen - Ateriapalvelu
Turun HAO 18.05.2009 09/0331/3
Veroennakko - hallintaoikeuden luovutus - oman asunnon luovutusvoitto
Turun HAO 15.05.2009 09/0324/3
Luotsin ohjauskirja - ohjauskirjan peruuttaminen - Luotsausliikelaitos - yksityinen luotsaus
Kouvolan HAO 05.05.2009 09/0204/2
Ulkomaantyötulo - Suomalaisessa vesialuksessa tehdystä työstä saatu palkka
Helsingin HAO 29.04.2009 09/0282/1
Henkilökohtaisen tulon verotus - Elinkeinotulon verotus - Elinkeinotoiminta - Sijoitustoiminta - Kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden myynti - Rakennusalaa lähellä oleva henkilö - Ns. saastumiskäsite
Helsingin HAO 14.04.2009 09/0191/1
Suoritemaksu - Käsittelymaksu - Maistraatin lupa - Oikeusapu - Kuolinpesä - Alaikäinen - Pesänselvityskulu
Turun HAO 02.04.2009 09/0112/1
Kunnallisasia - kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen - yhtymävaltuuston päätös - valmistelu - valituskelpoisuus
Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-78

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.