Förvaltningsdomstols avgöranden: 2009

Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-78

Rovaniemen HAO 15.10.2009 09/0499/1
Kunnallisasia - Lomauttaminen - Opetushenkilöstö - Lomautusohjeet - Perusopetus - Lukio-opetus - Perusopetuslainsäädäntö - Lukiolainsäädäntö - Asian selvittäminen
Helsingin HAO 14.10.2009 09/0997/4
Autovero - Autoverotus - Ennakkoratkaisu - Muuttoauto - Ajoneuvon käyttö - Käyttö ulkomailla ennen muuttoa - Käyttöaika - Käyttöpaikka
Hämeenlinnan HAO 09.10.2009 09/0539/1
Hallintoriita - Veronpalautus - Palautuskorko
Vaasan HAO 08.10.2009 09/0555/3
Henkilöauton ammattiajolupa - Ammattiajoluvan myöntämisen edellytykset - Henkilökohtaiset ominaisuudet - Sopimattomuus - Karenssi
Helsingin HAO 05.10.2009 09/1353/3
Perustevalitus - Työsuojelu - Tilaajavastuu - Laiminlyöntimaksu
Turun HAO 05.10.2009 09/0616/3
Huvivenelaki - huvivenedirektiivi - vaatimustenmukaisuuden arviointi - määräys tuotteen korjaamiseksi, vaihtamiseksi tai kaupan purkamiseksi - markkinoille saattaminen - entinen merivoimien kuljetusvene
Kuopion HAO 29.09.2009 09/0558/1
Maatalouden harjoittaja - Verovelvollisuus - Valmistevero - Valmisteveron palautus - Polttoöljy - Sähkö - Kansallinen tuki
Turun HAO 24.09.2009 09/0329/1
Purkamislupa - uusi asemakaava - rakennussuojeluesitys - toimenpidekielto
Turun HAO 18.09.2009 09/0784/2
Päivähoitomaksu - Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain toissijaisuus lasten päivähoidosta annettuun lakiin nähden - Erityishuolto-ohjelma
Vaasan HAO 17.09.2009 09/0287/1
Käsittelymaksu - Säännönmukainen valitus - Kantelu - Perustevalitus
Helsingin HAO 16.09.2009 09/0778/1
Oleskelulupa - Perheside - Suomen kansalainen - Huoltaja - Lapsen etu
Vaasan HAO 28.08.2009 09/0432/3
Jälkiverotus - Arvonlisävero - Tulovero - Kaksinkertainen verotus - In dubio contra fiscus - Kuittikauppa
Vaasan HAO 18.08.2009 09/0411/3
Ympäristölupa - Asfalttiasema - Puutteellinen hakemus - Palauttaminen - Kumotun ja palautetun päätöksen määrääminen supistettuna noudatettavaksi
Turun HAO 17.08.2009 09/0291/1
Kommunalärende - Kommunfullmäktige - Brådskande ärende - Jordlegoavtal - Kommunsammanslagning
Turun HAO 13.08.2009 09/0285/1
Purkamislupa - rakentamiseen suoraan oikeuttava oikeusvaikutteinen yleiskaava - suojelumääräys - ehdoton rakentamisrajoitus - poikkeamisluvan tarve
Helsingin HAO 07.08.2009 09/0650/1
Ulkomaalaisasia - Ulkomaalainen - Tilapäinen oleskelulupa - Maasta poistamisen estyminen
Rovaniemen HAO 17.07.2009 09/0331/1
Poikkeamislupa-asia - ranta-alueen rajaus - yleiskaava - ympäristökeskuksen toimivalta
Rovaniemen HAO 16.07.2009 09/0329/1
Rantaosayleiskaava - rakennusoikeuksien osoittaminen valtionmaille - yhdenvertainen kohtelu - kaavamääräysten selkeys
Rovaniemen HAO 14.07.2009 09/0324/1
Omaishoitosopimus - Hoitopalkkion alentaminen - Hallintoriita - Sopimuksen muuttaminen
Helsingin HAO 08.07.2009 09/0992/3
Lahjaverotus - Ennakkoratkaisu - Alaikäinen lahjansaaja - Yritystoiminnan jatkaminen
Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-78

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.