Vaasan HAO 14.8.2008 08/0482/3

Osake - Yhtiön käyttöomaisuus - Verovapaa tulo - Omaisuuden luonteen muuttuminen - Luottamuksensuoja

Yhtiö A oli oikaisulautakunnassa vaatinut, että sen luovuttamat osakkeet oli todettava käyttöomaisuuteen kuuluneiksi ja että niiden luovutushinnat oli katsottava yhtiölle verovapaaksi tuloksi elinkeinoverolain 6 §:n 1 momentin 1 kohdan ja 6 b §:n mukaan. Yhtiö oli ostanut yhtiö B:n osakkeita vuonna 1993 ja yhtiö C:n osakkeita vuonna 1996. Myynti tapahtui vuonna 2005. Verotuksen oikaisulautakunta oli hylännyt vaatimuksen muun muassa sillä perusteella, että yhtiön toiminta oli muuttunut siten, ettei yhtiöiden A, B ja C välillä ole osakkeiden luovutusvuotta edeltäneinä viitenä verovuotena ollut toiminnallista yhteyttä. Osakkeet eivät näin ollen enää kuuluneet sen käyttöomaisuuteen.

Yhtiö A oli hallinto-oikeudessa vaatinut osakekaupan olevan verovapaata tuloa ja vedonnut luottamuksensuojaan.

Hallinto-oikeus hylkäsi yhtiön A valituksen seuraavin perustein:

Hallinto-oikeus katsoi, että yhtiön liiketoiminnallinen yhteys yhtiöiden B ja C kanssa oli päättynyt useita vuosia ennen kyseisten osakkeiden myyntiä. Näin ollen myytäessä noiden yhtiöiden osakkeita niitä ei voida pitää yhtiö A:n käyttöomaisuutena siitäkään huolimatta, että ne aikanaan ovat sellaisia olleet.

Yksinomaan yhtiön käsitys siitä, että osakkeet olisivat toiminnallisen yhteyden puuttumisesta huolimatta säilyttäneet käyttöomaisuusluonteensa, ei tee kysymystä osakkeiden luonteesta niitä myytäessä tulkinnanvaraiseksi tai epäselväksi. Yhtiö A:lla ei näin ollen ole oikeutta vaatimaansa luottamuksensuojaan.

Verovuosi 2005

Laki elinkeinotulon verottamisesta 6 § 1 mom. 1 kohta
Laki elinkeinotulon verottamisesta 6 b § 1 mom. ja 2 mom.
Laki elinkeinotulon verottamisesta 12 §
Laki verotusmenettelystä 26 § 2 mom.

KHO:ssa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.