Turun HAO 12.09.2008 08/0283/1

Jätehuolto - Jätteenkuljetus - Jätteenkuljetusjärjestelmän muuttaminen - Jätteen haltija - Kiinteistön haltija - Hallintovalitus - Valitusoikeus

Diaarinumero: 01928/07/5149
Taltionumero: 08/0283/1
Antopäivä: 12.9.2008

Turun kaupunginvaltuusto oli hylännyt ehdotuksen, jonka mukaan kaupungissa siirrytään sopimusperusteisesta jätteenkuljetusjärjestelmästä kunnan järjestämään jätteenkuljetusjärjestelmään. Kiinteistön haltija, joka on jätelaissa tarkoitettu jätteen haltija ja jätelain mukaan velvollinen liittymään järjestettyyn jätteenkuljetukseen, valitti päätöksestä. Hallinto-oikeus tutki valituksen hallintovalituksena.

Jätelaki 3 § 1 mom 6 kohta
Jätelaki 10 § 1 mom
Jätelaki 10 § 2 mom
Jätelaki 11 §
Jätelaki 59 § 1 kohta
Jätelaki 66 § 1 mom
Jätelaki 66 § 2 mom

Ks. KHO 30.12.2005 taltio 3665

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.