Helsingin HAO 28.10.2008 08/1550/3

Elinkeinotulon verotus - Omistussuhde - Menetys - Arvonaleneminen - Takaussaaminen - Lainasaaminen - Vähennyskelpoisuus

Diaarinumero: 06446/07/8103
Taltionumero: 08/1550/3
Antopäivä: 28.10.2008

A Oy omisti 49 prosenttia ja 50 prosenttia kahden eri tytäryhtiön osakkeista, jotka se kirjasi nolla-arvoon ennen osakkeiden myyntejä. A Oy myi riippumattomille tahoille tytäryhtiöiden osakkeet. Kauppoihin ei sisältynyt kuitenkaan aikaisemmin syntyneitä takaus- ja lainasaamisia tytäryhtiöiltä. A Oy myi kyseiset takaus- ja lainasaamiset intressiyhtiö B Oy:lle yhteensä 2 eurolla. A Oy vaati tulostaan vähennettäväksi saamisten luovutuksesta aiheutuneena luovutustappiona tai vaihtoehtoisesti arvonalenemisena yhteensä 1 249 945 euroa.

Hallinto-oikeus totesi, että koska saatavat olivat syntyneet yhtiöiden ollessa omistussuhteessa A Oy:öön, asiaan oli sovellettava elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n 7 kohtaa, jonka mukaan vähennyskelpoisia eivät ole muiden saamisten kuin myyntisaamisten menetykset ja arvonalenemiset.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 7 § ja 16 § 7 kohta

KHO:n päätös 30.9.2009 taltionumero 2401. Valituslupahakemus hylätään.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.