Helsingin HAO 30.12.2008 08/1435/1

Tullilaitoksen suorite, Siirtolupamaksu, Muutoksenhaku, Eurooppaoikeuden merkitys

A valitti tullipiirin veloituspäätöksellä määräämästä siirtolupamaksusta hallinto-oikeuteen. Siirtolupa oli myönnetty 2.10.2006 ajalle 2.10.2006 - 2.1.2007. Hallinto-oikeus tutki A:n valituksen tullilain 53 a §:n nojalla tullilain mukaisena valituksena. Kun A:n ajoneuvolla oli siirtoluvan myöntämishetkellä ollut toisessa ETA-valtiossa voimassa ollut rekisteröinti sinä aikana, kun ajoneuvoa oli siirtoluvalla käytetty Suomessa, A:lta oli virheellisesti peritty siirtolupamaksu. Hallinto-oikeus kumosi veloituspäätöksen ja poisti A:lta perityn siirtolupamaksun.

Tullilaki 53 a §
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 15.3.2007 asiassa C-54/05

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.