Helsingin HAO 05.12.2008 08/1306/6

Elinkeinotulon verotus - Elinkeinotoiminta - Käyttöomaisuusosakkeet - Myyntitulon verovapaus

Diaarinumero: 05432/07/8103
Taltionumero: 08/1306/6
Antopäivä: 5.12.2008

A Oy oli luonnollisen henkilön omistama tuotannollista toimintaa harjoittava yhtiö, joka oli hankkinut toisen tuotannollista toimintaa harjoittavan yhtiön, B Oyj:n, osakekannan. Myöhemmin A Oy myi vähitellen omistamiaan B Oyj:n osakkeita ja siirsi tuotannolliseen toimintaansa liittyvät toiminnot B Oyj:lle, mutta toimi edelleen B Oyj:n aktiivisena omistajana ja päätösvallan käyttäjänä. A Oy harjoitti muutakin arvopaperikauppaa.

Asiassa oli kysymys A Oy:n verovuonna 2005 suorittamasta B Oyj:n osakkeiden myynnin verokohtelusta.

Hallinto-oikeus katsoi, kun otettiin huomioon A Oy:n harjoittaman toiminnan luonne, yhtiön pitkäaikainen omistus sen osaksi omistamassa tytäryhtiö B Oyj:ssä sekä A Oy:n ja B Oyj:n toiminnallinen ja hallinnollinen yhteys, että A Oy:n toimintaa on pidettävä elinkeinotoimintana ja että A Oy:n omistamat B Oyj:n osakkeet kuuluvat sen käyttöomaisuuteen, vaikka A Oy ei varsinaista tuotannollista toimintaa harjoittanutkaan. Näin ollen A Oy:n saama myyntitulo B Oyj:n osakkeista oli elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 b §:n nojalla verovapaata tuloa. Verovuosi 2005. Äänestys 2 - 1.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 1 §
Laki elinkeinotulon verottamisesta 6 b §
Laki elinkeinotulon verottamisesta 12 §

KHO:n päätös 18.8.2010 taltionumero 1856: Valituslupahakemus hylätään

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.