Vaasan HAO 6.9.2006 06/0281/1

Kunnallisvalitus - tilintarkastusyhteisö - tilintarkastaja -vaalikelpoisuus

K:n kaupungin kaupunginvaltuusto oli valinnut toimikaudekseen kaupungin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö A Oy:n.

Tilintarkastusyhteisön palveluksessa oli kaksi JHTT-tilintarkastajaa, joista JHTT-tilintarkastaja B oli samalla myös kuntayhtymä C:n sisäinen tarkastaja. K:n kaupunki oli kuntayhtymä C:n jäsenkunta. Sisäisenä tarkastajana B toimi esittelijänä kuntayhtymän tarkastuslautakunnassa ja osallistui kuntayhtymän esimieskokouksiin.

JHTT-tilintarkastaja B oli tilintarkastusyhteisö A Oy:n osakas ja hallituksen jäsen.

Hallinto-oikeus katsoi, että kun otettiin huomioon JHTT-tilintarkastaja B:n toiminta kuntayhtymän sisäisenä tarkastajana, hänen asemansa tilintarkastusyhteisössä sekä tilintarkastusyhteisön henkilöstöresurssit, tilintarkastusyhteisö A Oy:llä ei ollut edellytyksiä riippumattoman tilintarkastuksen toimittamiseen.

Kuntalaki 72 § 2 mom.

Ei lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.