Vaasan HAO 30.8.2006 06/0201/3

Ympäristölupa - Moottorirata - Valitusoikeus - Tutkimatta jättäminen

Ympäristökeskus oli myöntänyt ympäristöluvan moottoriurheilukeskuksen toimintaa varten. Ympäristöluvasta valitti hallinto-oikeuteen toiminnan vaikutuspiirissä oleva kiinteistönomistaja, joka vaati päätöksen kumoamista ja asian palauttamista uudelleen käsiteltäväksi vedoten siihen, että kilpailut äänineen olivat hänelle pelkästään positiivinen asia. Valituksen tarkoituksena oli, että hakijayhtiö saisi myönnettyä ympäristölupaa laajemman mahdollisuuden ratatoiminnan harjoittamiseen.

Hallinto-oikeus jätti valituksen tutkimatta.

Hallinto-oikeus totesi perusteluinaan, että ympäristönsuojelulain muutoksenhakujärjestelmä on tarkoitettu turvaamaan ympäristönsuojelulain 97 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle toiminnan vaikutuspiirissä olevalle asianosaiselle, jollainen valittaja kiinteistönomistuksensa perusteella sinänsä asiassa oli, mahdollisuuden saattaa muutoksenhakutuomioistuimen tutkittavaksi luvan myöntämisen edellytykset ja haittojen ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi asetetut lupamääräykset. Muutoksenhakujärjestelmän luonteesta johtuu, että tämä muutoksenhakumahdollisuus tarkoittaa asianosaisen mahdollisuutta vaatia hänelle koituvan rasituksen estämistä tai vähentämistä, ei lisäämistä. Valitusperusteet huomioon ottaen hallinto-oikeus katsoi, ettei valittajalla ollut asiassa oikeussuojan tarvetta.

Ympäristönsuojelulaki 97 § 1 mom 1 kohta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.