Vaasan HAO 12.5.2006 06/0158/1

Elinkeinotulon verotus - Henkilökohtaisen tulon verotus - Kesämökki - Kiinteistön myynti - Elinkeinotoiminnan käsite

Verovelvollinen A oli ammatiltaan maanviljelijä, joka oli jäänyt eläkkeelle. Hänen yhdessä puolisonsa kanssa omistamalleen maalle oli rantakaavassa kaavoitettu neljä rantatonttia.

A oli vuosina 1992-1998 rakentanut yhdelle tonteista kesämökin. Hän oli myynyt rakentamansa kesämökin tontteineen vuonna 2000. Myyntivoittoa oli verotettu tuloverolain mukaan luovutusvoittona. A oli tämän jälkeen alkanut rakentaa toista kesämökkiä, joka oli myyty tontteineen vuonna 2001 525.000 markan hintaan. Oikeuskysymyksenä oli, oliko vuoden 2001 kaupan tuottoa verotettava luovutusvoittona vai elinkeinotulona.

Esitetyn selvityksen mukaan A oli varsin lyhyen ajan sisällä rakentanut ja myynyt kaksi kesämökkiä. A oli aloittanut toisen kesämökin rakentamisen heti myytyään ensimmäisen mökin. Toisen mökin kauppahinta oli ollut huomattavan korkea ja myös rakennuskustannukset olivat olleet korkeita. Mökin rakentamisessa oli käytetty ulkopuolista työvoimaa.Mökin valmistuttua A:lla oli vielä kaksi rantatonttia käytettävissään.

Hallinto-oikeus katsoi, että toisen mökin rakentamiseen oli selvästi liittynyt sellainen taloudellinen riski ja suunnitelmallinen voiton tavoittelu, joka on tunnusomaista elinkeinotoiminnalle. Vuoden 2001 mökkikaupan tuottoa oli siksi verotettava elinkeinotulona.

Verovuosi 2001

Laki elinkeinotulon verottamisesta 1 §
Laki elinkeinotulon verottamisesta 2 §

Kumottu KHO:n päätöksellä 31.7.2008 taltio 1779.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.