Turun HAO 20.6.2006 06/0194/1

Purkamislupa - Rakenuksen suojelu - Asemakaavan muutoksen vireilläolo - Rakennuskielto

Yhtiö haki helmikuussa 2005 lupaa purkaa toimistotiloina viimeksi ollut vuonna 1955 suunniteltu asuinrakennus. Rakennuslautakunta hylkäsi hakemuksen.

Rakennus sijaitsi vuonna 1993 vahvistetun asemakaavan mukaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T) osoitetulla alueella. Alueelle oli valmisteilla asemakaavan muutos, jonka tavoitteena oli muun ohella selvittää teollisuushistoriallisesti merkittävien rakennusten suojelua. Alueelle ei kuitenkaan ollut määrätty rakennuskieltoa. Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli valmistunut syyskuussa 2004 ja sitä oli muutettu kesäkuussa 2005. Alue oli mukana Turun kaupungin vuosien 2004-2006 kaavoituskatsauksissa.

Turun maakuntamuseon lausunnon mukaan rakennuksella oli kulttuurihistoriallista arvoa, joka perustui siihen, että rakennus kuului Jalostajan teollisuusalueen alkuperäiseen aluekokonaisuuteen ja oli siten myös osa alueen arkkitehtoonista tyylikokonaisuutta. Maakuntamuseon näkemyksen mukaan rakennus tulisi kaavamääräyksellä suojella valmisteilla olevassa asemaakaavassa.

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan alueella vireillä olevan asemakaavoituksen yhteydessä tutkitaan ja ratkaistaan rakennuksen suojelemista koskeva asia. Asemakaavoitus oli vasta aloitettu purkamislupahakemuksen jättämistä edeltävänä vuonna. Vaikka alueelle ei ollut määrätty rakennuskieltoa, niin näissä oloissa purkamisluvan myöntämisen edellytyksiä ei ole ennen kuin on päätetty suojellaanko rakennus asemakaavalla. Hallinto-oikeus hylkäsi yhtiön valituksen.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 139 § 1 mom

Vahvennettu istunto.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.