Kuopion HAO 1.11.2006 06/0645/3

Valitusoikeus - Viranomainen - Asianosainen - Tietosuoja - Kaupparekisteri - Patentti- ja rekisterihallitus - Rekisterinpitäjä

Oliko patentti- ja rekisterihallituksella valitusoikeus tietosuojavaltuutetun päätöksestä.

Tietosuojavaltuutettu oli hyväksynyt A:n hakemuksen ja velvoittanut patentti- ja rekisterihallituksen henkilötietolain 29 ja 40 §:ien nojalla poistamaan kaupparekisterissä olevan merkinnän siitä, että A olisi ollut Oy B Ab -nimisen osakeyhtiön toimitusjohtajana ajan 26.6.2003 - 25.3.2004.

Hallinto-oikeus jätti patentti- ja rekisterihallituksen valituksen tutkimatta. Asiassa oli kyse tietosuojavaltuutetun yksittäiseen tapaukseen antamasta ratkaisusta, joka ei velvoittanut patentti- ja rekisterihallitusta enemmälti. Patentti- ja rekisterihallituksella ei katsottu olevan sille rekisterinpitäjänä kuuluvien tehtävien perusteella hallintolainkäyttölain 6 §:n 1 momentin mukaista asianosaisen asemaa. Laissa ei ollut nimenomaisesti säädetty patentti- ja rekisterihallitukselle valitusoikeutta asiassa eikä asiassa ollut tullut ilmi sellaista patentti- ja rekisterihallituksen valvottavana olevaa julkista etua, jota varten hallintolainkäyttölain 6 §:n 2 momentin mukainen valitusoikeus olisi tarpeen.

Henkilötietolaki 45 §
Hallintolainkäyttölaki 6 §
Hallintolainkäyttölaki 51 § 2 mom

KHO:n päätös 26.3.2007 taltionumero 761. Kumosi hallinto-oikeuden päätöksen ja palautti hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltäväksi.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.