Kuopion HAO 18.5.2006 06/0303/2

Elinkeinotulon verotus - Tulon jaksottaminen - Käyttöomaisuuden luovutushinta - Luovutushinnan tulouttaminen - Luovutusvoiton epäsuora tulouttaminen

Hallinto-oikeuden ratkaistavana oli kysymys siitä, oliko X Oy:llä oikeus tulouttaa vuonna 2003 luovuttamastaan toimitilarakennuksesta saamansa luovutusvoitto epäsuorasti vähentämällä se edellisenä vuonna hankitun uuden toimitilarakennuksen hankintamenosta.

Muun muassa tavaraliikennettä harjoittaneella X Oy:llä oli ollut käyttöomaisuuteen kuuluva toimitilakiinteistö A:n kaupungissa vuodesta 1977 alkaen. Yhtiö oli 20.2.2002 ostanut samassa kaupungissa sijainneen uuden toimitilakiinteistön ja ottanut sen käyttöön samana vuonna. Yhtiö oli joutunut tekemään uudessa toimitilakiinteistössä korjaus- ja muutostöitä ennen sen käyttöönottoa, joten yhtiö oli joutunut samanaikaisesti toimimaan kahdessa eri paikassa.

Yhtiö oli 29.4.2003 myynyt vanhan toimitilakiinteistön. Verovirasto oli yhtiön hakemuksesta antanut ennakkotietopäätöksen, jonka mukaan yhtiö sai tulouttaa vanhan toimitilakiinteistön myynnistä syntyneen luovutusvoiton epäsuorasti vähentämällä sen uuden toimitilakiinteistön hankintamenosta. Verotus oli toimitettu ennakkotiedon mukaisesti.

Verotuksen oikaisulautakunnan hylättyä veroasiamiehen oikaisuvaatimuksen, veroasiamies vaati valituksessaan, että vanhan toimitilakiinteistön myynnistä saatu luovutushinta oli tuloutettava verovuonna 2003, jolloin myös sen poistamatta oleva hankintamenon osa voitiin vähentää. Veroasiamiehen mukaan verotus oli vastoin lakia ja verohallituksen antamaa ohjausta eikä sen tueksi voitu osoittaa oikeuskäytäntöäkään nykyisen lain ajalta.

Hallinto-oikeus hyväksyi valituksen ja kumosi verotuksen oikaisulautakunnan päätöksen sekä verovuodelta 2003 toimitetun verotuksen siltä osin kuin vanhasta toimitilarakennuksesta saatu luovutusvoitto oli tuloutettu epäsuorasti.

Hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 43 §:n 2 momentin mukaan toimitiloina käytetyn rakennuksen luovutusvoiton epäsuora tulouttaminen edellyttää, että uusi toimitilarakennus on otettu käyttöön sen verovuoden aikana, jona omaisuus on luovutettu. Ratkaisevaa on täten uuden toimitilarakennuksen käyttöönottoajankohta.

Kyseisessä tapauksessa vanha toimitilarakennus on luovutettu verovuonna 2003. Uuden toimitilarakennuksen käyttöönotto on tapahtunut jo edellisen vuoden puolella eli verovuonna 2002. Näin ollen vanhan toimitilarakennuksen luovutuksesta saatua luovutusvoittoa ei voida verovuonna 2003 tulouttaa epäsuorasti jo edellisenä vuonna käyttöönotetun toimitilarakennuksen hankintamenoa vastaan.

Vanhan toimitilakiinteistön luovutushinta on elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 41 §:n mukaisesti tuloutettava ja vähennyskelpoinen poistamatta oleva hankintamenon osa vähennettävä sinä verovuonna, jona käyttöomaisuus on luovutettu eli verovuonna 2003.

Verovuosi 2003

Laki elinkeinotulon verottamisesta 41 §
Laki elinkeinotulon verottamisesta 43 § 2 mom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.